WYNIKI WYSZUKIWANIA DLA FRAZY:

Aleksandra Mrozowska

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. nadz...

Dominika Wyrobek

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Wojciech Łazarczykpromotor wybranej pracowni uzupełniającej dr hab. Agata Michowska prof. nadzw.rece...

Nina Jochymek

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Hanna Nowicka-Grochal prof. nadzw.promotor wybranej pracowni uzupełniającej Dr Maix Mayer mgr Tomasz Laz...

Paweł Lisowski

promotor pracowni kierunkowej dr Zbigniew Rogalski promotor wybranej pracowni uzupełniającej dr hab. Robert Knuth, prof. nadzw. recenzent dr Sz...

Paulina Bieniek

Promotor pracowni kierunkowej dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.Promotor wybranej pracowni uzupełniającej prof. dr hab. Kamil KuskowskiProm...

Agata Chmielewska

Promotor pracowni kierunkowej dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw.Promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Bartłomiej Otoc...

Horacy Muszyński

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Hubert Czerepok prof. nadzw. promotor wybranej pracowni artystycznej Zbigniew Taszycki prof. nadzw. promotor...

Michał Bączyński

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Kamil Kuskowskipromotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. nadzw.promotor p...

Jolanta Brygert

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Hanna Nowicka - Grochal, pr...

Paulina Dziedzic

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw. promotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra (Ska) Knaflewska ...

Kacper Kapela

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Hubert Czerepok, prof. nadzw. promotor wybranej pracowni artystycznej dr Zbigniew Rogalskipromotor pracy pis...

Marcin Korneluk

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw....

Igor Krupczyński

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Robert Knuth, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni uzupełniającej prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk prom...

Patrycja Migiel

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Kamil Kuskowskipromotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra SKApromotor pracy pisemnej dr Miko...

Laura Mulica

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Michowska, prof. nadzwpromotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra Skapromotor pracy pisemnej ...

Joanna Orzechowska

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Hanna Nowicka- Grochal, pr...

Katarzyna Sokół-Kazior

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Zbigniew Rogalskipromotor pracy ...

Joanna Wilczyńska

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Kamil Kuskowskipromotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, prof. nadzw.promo...

Kinga Dalska

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra (Ska) Knaflewskapromotor ...

Olga Dziubak

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Michowska, prof. AS promotor wybranej pracowni artystycznej prof. dr hab. Wojciech Łazarczykpromotor ...

Marta Hryniuk

promotor pracy z pracowni kierunkowej dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.promotor pracy z wybranej pracowni artystycznej prof. dr hab. Wojciech ...

Siyu Li

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Bartłomiej Otocki, prof....

Karolina Mełnicka

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Zbylut, prof. nadzw. promotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra (Ska) Knaflewskapromotor pr...

Maciej Nowacki

promotor pracy pracowni kierunkowej dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.promotor pracy wybranej pracowni artystycznej prof. dr hab. Wojciech Łaza...

Hanna Olejnik

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Wojciech Dadapromotor pracy teoretyczn...

Tatiana Pancewicz

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Zbylut, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, pr...

Uladzimir Pazniak

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Kamil Kuskowskipromotor wybranej pracowni artystycznej dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.recenzent ...

Artur Rozen

promotor pracowni kierunkowej prof. dr hab. Kamil Kuskowskipromotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra Knaflewskapromotor pracy pisemnej ...

Barbara Szczepaniak

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Agata Zbylut, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra (Ska) Knaflewskapromotor pracy...

Martyna Szwinta

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Andrzej Wasilewski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Aleksandra (Ska) Knaflewskapromotor...

Rafał Żarski

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej prof. dr hab. Wojciech Łazarczykpromoto...

Mateusz Żegliński

promotor pracowni kierunkowej dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.promotor wybranej pracowni artystycznej dr Zbigniew Rogalskipromotor prac...