O ROCZNIKU

... proponuję opisać tu ideę tej strony
może w kolejnych latach, jakie dochodziły specjalności ... kilka słów o sukcesach z linkami do innych stron...
KOLEKCJA
MALARSTWO DYPLOMY LICENCJACKIE
FILM EKSPERYMENTALNY DYPLOMY MAGISTERSKIE
MALARSTWO DYPLOMY MAGISTERSKIE