# Agata Chmielewska

tytuł pracy kierunkowej
Metropolis
tytuł pracy uzupełniającej
Manus Dei
tytuł pracy pisemnej
Fikcyjna rzeczywistość. Wizja science fiction w realnym świecie.
PRACA LICENCJACKA

# Agata Chmielewska

Promotor  pracowni kierunkowej
dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw.
Promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
Promotor pracy pisemnej
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
Recenzent
dr Adam Witkowski


tytuł pracy kierunkowej
Metropolis
 
Gra planszowa Metropolis jest kontynuacją rozmyślań o dualizmie współczesnej rzeczywistości. Praca ma na celu podkreślenie pogłębiającego się podziału między światem rzeczywistym, a wirtualnym w których dominuje komunikacja „twarzą w twarz” oraz „ekran w ekran”. Gra planszowa odnosi się do klasycznych form i tematów futurystycznych, takich jak transhumanizm i science fiction. Samo metro jest siecią komunikacyjną, ale tym co odróżnia je od innych środków transportu jest to, że najczęściej znajduje się pod ziemią, tworząc własny obraz na wzór tego, jaki sieć połączeń tworzy na powierzchni. Wyjęty z kontekstu schemat przywołuje zupełnie odmienne skojarzenia i wartości.
 
tytuł pracy uzupełniającej
Manus Dei
 
Manus Dei jest kolekcją obiektów stworzonych z potrzeby połączenia sfery teoretycznej i praktycznej. Ich praktycznym zastosowaniem jest pozostawianie określonego śladu na ciele użytkownika. Owa estetyka została dobrana według preferencji użytkowników, tracących w dzisiejszych czasach własną tożsamość na rzecz pełnienia funkcji awatara dla reklamowanych marek i mediów społecznościowych. Co więcej, ze względu na ich różne użytkowanie w różnych częściach świata obiekty posiadają również konotacje seksualne i religijne.
 
tytuł pracy pisemnej
Fikcyjna rzeczywistość. Wizja science fiction w realnym świecie.
zamknij