# Agnieszka Kucharska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
:.....biec......za lasem......skręcić.........
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
:.....biec......za lasem......skręcić.........
tytuł pracy teoretycznej:
His-story, her-story. Paralaksa i powtórzenie.
PRACA MAGISTERSKA

# Agnieszka Kucharska

Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Agnieszka Grodzińska
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
:.....biec......za lasem......skręcić.........
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
:.....biec......za lasem......skręcić.........
tytuł pracy teoretycznej:
His-story, her-story. Paralaksa i powtórzenie.
 
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej) i opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Tytuł pracy pochodzi od fragmentu wiersza Miłosza, a można opisać ją na podstawie modelu diamentu. Punktem wyjścia był wyśniony w 2012 r. sen o trzech lasach, który został przedstawiony w zapętleniu czasowym zawierającym lekkie przesunięcia. Zedytowane i zmontowane teksty i obrazy okazują się splecione ze sobą niezwykle mocno, przez co zaciera się granica pomiędzy tym co własne, a tym co cudze. Archetypiczne obrazy lasu i wody, obrazy z natury, która już nie jest naszym naturalnym środowiskiem, natomiast daje schronienie i budzi niepokój, są próbą poradzeniem sobie z nieznanym obszarem wyśnionej historii i jej następstw.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Haftowanie jest zajęciem wymagającym cierpliwości i skupienia. W dzisiejszych czasach, kiedy wszystko jest masowo produkowane, nawet maszyna potrafi wyszyć obrus, przez co ręczne haftowanie dla celów dekoracyjnych staje się bezużyteczne. Materiałowe chusteczki także odchodzą w zapomnienie, zastąpione przez tanie i jednorazowe odpowiedniki papierowe. W swojej pracy Aleksandra Antczak zmierzyła się z własną niecierpliwością. Prawdziwym wyzwaniem było skupienie się na nużącej czynności wyszywania, a trudności dodawał fakt nietrwałości chusteczek, które gnąc się i rwąc potęgowały jej frustrację. Efektem jest zbiór mniej i bardziej udanych haftów, które razem tworzą obraz niecierpliwości, a także obraz dzisiejszego świata, w którym ciężko sobie czasem poradzić z przedmiotami stworzonymi z myślą o ułatwieniu naszego życia.
zamknij