# Agnieszka Pietrzyk

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
"Drzewo"
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
"Drzewo"
tytuł pracy pisemnej:
"Fotograficzne zawłaszczanie krajobrazu"
 
PRACA LICENCJACKA

# Agnieszka Pietrzyk

Promotor pracy wykonanej w pracowni kierunkowej:
dr hab. Łukasz Skąpski prof. nadzw.
Promotor pracy wykonanej w pracowni uzupełniającej:
prof. dr hab. Zbigniew Romańczuk
Promotor pisemnej pracy dyplomowej:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
"Drzewo"
 
Praca pt. „Drzewo” wykonana jest w odpowiedzi na sytuację polityczną, która miała miejsce pomiędzy pierwszym stycznia a siedemnastym czerwca 2017 roku, gdy nastąpiła masowa wycinka drzew w całej Polsce. W przeciągu kilku miesięcy wycięto ponad 3mln drzew. Skutki takiego działania odczują kolejne pokolenia za około 10-20 lat. Teraz na polskiej wsi w niektórych miejscach nie zobaczymy już prawdziwego polskiego krajobrazu, a tylko „cmentarze” drzew i pięknie przystrzyżone trawniki wraz mało wymagającymi tujami. Podobna sytuacja opisana jest w sztuce Wiesława Myśliwskiego pt. „Drzewo” z 1988r. Siedemdziesięcioletni chłop Marcin Duda broni starego drzewa, które ma być wycięte ze względu na budowę autostrady. Inspiracją do wykonania pracy, był m.in. projekt koreańskiego artysty Myounga Ho Lee pt. „Drzewa”. Składa się on z serii fotografii drzew, które za pomocą białej płachty są odcinane od ich otoczenia. Artystka postanowiła połączyć inspiracje w jedno i stworzyć fotografię niedoskonałą „brudną” wykonaną analogicznie do fotografii Myounga Ho Lee, jednak z ukazaniem niedoskonałości w postaci cieni, ludzi, podnośnika, czy zagnieceń na płachcie. Pokazać w formie filmu także całe zaplecze projektu. Ukazując drzewa, które mają zostać wycięte, aby powstało duże osiedle przy ulicy Szosa Polska w Szczecinie, a także drzewo, które ma zostać wycięte, z pola w Przęsocinie ponieważ przeszkadza właścicielowi w uprawie.
 
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
"Drzewo"
 
Kontynuacją myśli na temat wycinek drzew jest książka pt. „Drzewo”. Artystka zainspirowała się tym razem problemem drzew wycinanych w Puszczy Białowieskiej ze względu gradację kornika drukarza, którego tak ogromnej inwazji nie notowano od wielu dekad. A jego ofiarom padło ponad pół miliona drzew na terenie trzech puszczańskich nadleśnictw. Artystka przez pond pół roku obserwowała 50 korników, które nie były dokarmiane, a jedynie wyjadały i zaszywały się w kawałku topoli. Następnie artystka poddała drzewo obróbce stolarskiej i heblowała je niemal milimetr po milimetrze odsłaniając ich dom, oraz obraz jaki wyprodukowały.
 
tytuł pracy pisemnej:
"Fotograficzne zawłaszczanie krajobrazu" 
zamknij