# Aleksandra Mrozowska

tytuł pracy kierunkowej
Pomiędzy
tytuł pracy uzupełniającej
Lęk
tytuł pracy pisemnej
Tkanina jako narzędzie komunikacji
PRACA LICENCJACKA

# Aleksandra Mrozowska

promotor pracowni kierunkowej
dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Danuta Dąbrowska, prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej
dr Szymon Piotr Kubiak
recenzent
dr Mariusz Waras
 
 
tytuł pracy kierunkowej 
Pomiędzy

Prace z serii Pomiędzy skupiają się na problemie migracyjnym będącym wynikiem konfliktów o podłożu religijnym lub politycznym. Realizacje dyplomowe są efektem analizy różnorodnych środków zaradczych stosownych przez kraje europejskie w związku z zaistniałym kryzysem oraz ich rzeczywistych skutków.  Główną motywacją dla podjętych tematów są osobiste doświadczenia z życia na emigracji – doświadczenie bycia ,,obcym”, które zostały twórczo przepracowane i stopniowo katalizowane w formie obrazów i obiektów przestrzennych.
 
tytuł pracy uzupełniajacej 
Lęk

Praca zrealizowana w formie książki. Na każdej ze stron znajduje się ażur formy będącej opracowaniem znaku wizualizującego każdy z  lęków związanych ze współczesnymi  ruchami  migracyjnymi . Znakom towarzyszą na przeciwległych stronach krótkie informacje werbalizujące źródło tytułowych lęków. 
 
tytuł pracy pisemnej
Tkanina jako narzędzie komunikacji
zamknij