# Aleksandra Zielińska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Bez właściwości wartości.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Bez właściwości wartości.
tytuł pracy teoretycznej:
Obraz obrazu. W poszukiwaniu znikającej niewidzialności.
PRACA LICENCJACKA

# Aleksandra Zielińska

Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr Olga Lewicka
Recenzent:
dr Andrzej Wasilewski
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Bez właściwości wartości.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Bez właściwości wartości.
tytuł pracy teoretycznej:
Obraz obrazu. W poszukiwaniu znikającej niewidzialności.
 
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Pozyskany z taśmy magnetycznej kasety VHS tlenek żelaza [FeO(II)] Aleksandra Zielińska zbadała pod mikroskopem transmisyjnym, dającym obrazy w powiększeniu mikro i nano. Powiększone obrazy zostały ponownie wprawione w ruch, stanowiący wyzwanie dla ludzkiej żywej percepcji.
Archaiczne medium kasety VHS, będące momentem przejściowym w historii medium obrazu pomiędzy jego materialnością a całkowitą cyfryzacją, stanowiło dla Zielińskiej punkt wyjścia dla refleksji na temat relacji między obrazem a podmiotem.
Rezygnując z widzialności obrazu zapisanego na kasecie, autorka próbowała odnaleźć jego niewidzialność, uznaną przez nią za zanikającą w zagęszczeniu i mieszaninie wszechogarniającego nadmiaru obrazów.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca Aleksandry Zielińskiej z wybranej pracowni artystycznej pt.: "Bez właściwości wartości" stanowi próbę stworzenia obrazu potencjalnego, obrazu zerowego. Zagruntowane płótna, przygotowane do potencjalnego obrazowania, wypełnione potencjalną percepcją zostały wprawione w wibracje za pomocą dźwięków wysyłanych przez podmioty roślinne.
Zielińska rezygnując z widzialności chciała zbudować sytuację doświadczania widzenia. Podążając za myślą filozoficzną Jacques Ranciere’a, zgodnie z którą obraz przestał być skodyfikowaną ekspresją myśli lub emocji, a stał się sposobem, w jaki rzeczy mówią lub milkną, chciała pozbawić obraz możliwości przemawiania, a raczej pozwolić mu przemawiać i milknąć jednocześnie.
zamknij