# Amanda Korol

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Relokacje
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Kisełycia
tytuł pracy pisemnej:
Relokacje wizualne – historie i obrazy kultury łemkowskiej wczoraj i dziś
PRACA MAGISTERSKA

# Amanda Korol

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Zbigniew Romańczuk prof. nadzw.
promotor z wybranej pracowni:
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent:
dr Małgorzata Kaźmierczak
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Relokacje

Publikowany w albumie fotograficznym ,,Karpacki świat Bojków i Łemków” bogaty zbiór fotografii autorstwa Romana Reinfussa, wykonanych w latach 30. XX w. wieku stał się materiałem wyjściowym do serii ośmiu obrazów - kolaży. Przetworzyłam fotografie za pomocą różnorodnych technik reprodukcji i kopiowania - sitodruku, linorytu, skanowania fotografii, druku cyfrowego i kserografii oraz tradycyjnych technik malarskich. Te działania posłużyły mi do stworzenia obrazu adekwatnego swą formą do problemu migracji i relokacji poszczególnej grupy etnicznej w przestrzeni kulturowej, historycznej i zaznaczenie istotności tego problemu w kulturze wizualnej XXI wieku. W moich kolażach migracje Łemków interpretuję poprzez defragmentację pierwotnych fotografii, dekontekstualizację postaci znajdujących się na fotografiach, krajobrazów, charakterystycznych motywów kultury łemkowskiej. Te zabiegi wielowarstwowego konstruowania obrazu stanowią próbę przywołania pamięci, oddania problemów związanych z relokacją, tożsamością, wyrwaniem z pierwotnego miejsca bytowania ( Akcja Wisła z 1947 r.). Innym sposobem pokazania powyższego problemu w moich obrazach jest skonfrontowanie fragmentów archiwalnych fotografii z tradycyjnymi i współczesnymi technikami obrazowania. Pozwoliło mi to na zrozumienie tego problemu w szerszej perspektywie i w odniesieniu do aktualnych procesów społecznych. Moją intencją jest uwrażliwienie odbiorców na zagadnienie relokacji, w odniesieniu do migracji występującej we współczesnym świecie. Celem cyklu obrazów jest sprowokowanie do podjęcia refleksji na temat migracji i imigracji ze względów politycznych, ekonomicznych, religijnych oraz zwrócenie uwagi na kontekst kulturowy i wizualny migracji.

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Kisełycia

Praca, którą realizuję w ramach pracowni uzupełniającej, poświęcona jest wizualnym reinterpretacjom kultury rusko – karpackiej. Andy Warhol, wybitny amerykański artysta, był pochodzenia łemkowskiego. Jego rodzice, jak wielu Łemków, na przełomie XIX i XX wieku wyemigrowali do Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej. Jedna z najwybitniejszych, rozpoznawalnych prac w nurcie pop – artu, cykl serigrafii puszek z zupą firmy Campbell, pozostając niezwykle wyraźnie określona przez kulturę amerykańską, ma niezamierzony, ale niezwykle interesujący związek z tradycyjną kuchnią łemkowską. Zauważyłam, że tej zupy nie ma w serii obrazów Warhola ani w ofercie puszek zup Campbell, dlatego postanowiłam ją wykonać na wzór puszek Andego Warhola. Zupa Kisełycia to danie regionalne Łemków. Ponadto Kisełycia w 2007 roku zajęła pierwsze miejsce we Wrocławiu, jako najlepsze danie regionalne kuchni dolnośląskiej w Polsce.
Celem mojej pracy nie było reinterpretować dzieło Warhola, ani nie kontynuować nurtu pop – artu. Chciałam w sposób twórczy odwołać się do twórczości, do dziedzictwa Andego Warhola, włączając się w szerszą narrację historyczną. W swojej pracy starałam się przyjąć postawę badacza, zachować obiektywność. Obserwowałam różne możliwości i warianty zrealizowania wizualizacji puszki. Szukałam odpowiednich środków do odtworzenia puszki na wzór puszki Campbell’s, aby danie zapomniane i tak mało popularne dało się poznać.
 
 
tytuł pracy pisemnej:
Relokacje wizualne – historie i obrazy kultury łemkowskiej wczoraj i dziś
zamknij