# Amanda Korol

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Tłum i jego anatomia.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Droga.
tytuł pracy teoretycznej:
Ciało w tłumie. Sposoby funkcjonowania jednostki w zbiorowości.
PRACA LICENCJACKA

# Amanda Korol

Promotor:
dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Robert Knuth, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Szymon Piotr Kubiak
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Tłum i jego anatomia.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Droga.
tytuł pracy teoretycznej:
Ciało w tłumie. Sposoby funkcjonowania jednostki w zbiorowości.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Praca Amandy Korol pt.: "Tłum i jego anatomia" to cykl pięciu olejnych obrazów na płótnie, na który składają się następujące przedstawienia:
• "Cinema vintage"/ olej na płótnie/ 150x230 cm/ 2015
• "Obchody Tysiąclecia Chrztu Polski na Jasnej Górze"/ olej na płótnie/ 90x240 cm/ 2014
• "Pochód ulicami Warszawy w rocznicę Bitwy Warszawskiej 1920 roku"/ olej na płótnie/ 120x220 cm/ 2015
• Sonderkommando/ olej na płótnie/ 120x230 cm/ 2015
• Tłum wychodzący ze stadionu/ olej na płótnie/ 190x210 cm/ 2014
W tym cyklu Amanda Korol zajęła się zjawiskiem tłumu w relacji do jednostki, stającej się ,,materią” dla tego skomplikowanego ,,organizmu”, którym jest ludzka masa. Korol interesuje to ,,coś”, co sprawia, że zupełnie różne, odmienne pod wieloma względami podmioty (np. różniące się płcią, religią, narodowością czy stylem życia) są w stanie gromadzić się w jakimś celu lub z konkretnego powodu. Jednostka pod wpływem funkcjonowania w grupie nabiera cech podmiotu zbiorowego i przyswaja specyficzne właściwości utożsamiając się z tłumem, czego konsekwencją staje się jej anonimowość i pozbawienie indywidualnej odpowiedzialności. Funkcjonowanie w zbiorowości sprawia, że z łatwością przekraczane są wyznaczane przez społeczność granice i zasady. Tłum wprowadza zmiany, modyfikuje modele społeczne, dokonuje rewolucji i rzeczy niemożliwych.
Korol traktuje malarstwo jako jedno z jej podstawowych narzędzi badawczych i dlatego zgłębiając zjawisko tłumu stworzyła obrazy przedstawiające tłum w różnych kontekstach m.in.: społecznym, religijnym i ideologicznym.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca pt.: "Droga" to ponad 10-minutowe wielogłosowe słuchowisko powstałe w wyniku badań prowadzonych przez Amandę Korol nad człowiekiem jako jednostką w społeczeństwie, która jest warunkowana przez czynniki socjo-ekonomiczne oraz kulturowe. Tematem słuchowiska jest „droga” ujęta w kontekście poszukiwania odpowiedzi na pytanie o ludzką egzystencję.
Korol przyglądała się i przysłuchiwała grupie osób mających za sobą doświadczenie z drogi oraz zarejestrowała ich wypowiedzi na odtwarzaczu oraz za pomocą kamery. Zmontowany materiał stanowi niepokojącą, tajemniczą, odrobinę pozaziemską całość dźwiękową, która daje nam wrażenie unoszenia się poza konkretnym miejscem i czasem, gdzie moment przejścia, doświadczenie drogi staje doświadczeniem uniwersalnym, ponadczasowym…
zamknij