# Andrzej Pater

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej/tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Ułożenie
tytuł pracy pisemnej:
O szczególnym polu sztuki
PRACA MAGISTERSKA

# Andrzej Pater

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
promotor z wybranej pracowni:
prof. Zbigniew Taszycki pod opieką merytoryczną dr hab. Agata Michowska
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent:
dr Łukasz Jastrubczak
 
 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej/tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
 
"Ułożenie"


W swojej pracy dyplomowej poruszam  zagadnienie percepcji obrazu poprzez poszukiwanie konstrukcji w oparciu o takie pojecia jak cięzar, wizerunek, gest i brak. Podejmuje próbę wywołania zmian percepcyjnych poprzez łączenie koloru z ciężarem. Cięzkie fizycznie elementy pokrywam kolorem zielonym możliwie najbardziej zbliżonym do "koloru szkolnej tablicy".  Lokuje je w przestrzeni tak by posiadały charakter gestu, ale bez możliwości ruchu. Sam gest jest też narracją obrazu, który powstał z naświetlania papierów fotograficznych przyklejanych na ebonitowe płyty i zrywany. Zerwanie jest czytelnym gestem, ktory nie pozwala nam na zobaczenie wizerunku, potencjalnie zapisanego poprzez fotografie. Kolejnym elementam instalacji jest  statyczny obraz wideo, który rejestruje jedynie ruch powietrza i światła.  Ekspozycji towarzyszy również  zapach, który wydobywa sie z prostego obiektu z nagrzewnicą. Zapach pochodzi z drzewa, które rośnie winnym obszarze geograficznym i zarazem kulturowym.

tytuł pracy pisemnej:
 
"O szczególnym polu sztuki"
zamknij