# Andrzej Pater

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Wpływ.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Wpływ.
tytuł pracy teoretycznej:
Trudności w rozumieniu sztuki współczesnej.
PRACA LICENCJACKA

# Andrzej Pater

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr hab. Hubert Czerepok, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. nadzw.
 
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Wpływ.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Wpływ.
tytuł pracy teoretycznej:
Trudności w rozumieniu sztuki współczesnej.
 
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej) i opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Od czasów wynalezienia pisma, człowiek stopniowo porzucał kulturę oralną czyniąc wzrok nadrzędnym, uprzywilejowanym zmysłem. Hegemonia wzroku powoduje stronniczość poznania, podczas gdy pozostałe zmysły, słuch, dotyk, węch i smak, są tłumione. Być może charakterystyczny w okulocentrycznym świecie, racjonalny sposób pojmowania, tłumaczenia i rozumowania nie jest jedyną słuszną drogą. Możliwe, że poszukiwanie sposobu odczuwania zjawisk za pomocą polifonii sensorycznej daje większe możliwości poznawcze.
Tworzenie kontrastów, sprzeczności, irracjonalnych związków materii jest próbą tłumaczenia rzeczywistości na innej płaszczyźnie. Wiemy czym jest tawot i taśma magnetofonowa jako samodzielne byty. Nie wiemy, czym są w połączeniu ze sobą. Związki różnorodnych materii, ich wzajemny na siebie wpływ tworzą, pomimo pozornej sprzeczności, nowe, trudne do zdefiniowania jakości. Zamieszkują one rzeczywistość i oddziałują na nas. Wywołują w nas ciekawość, inspirują poszukiwania, ale też prowokują wątpienie, błądzenie, zagubienie.

„Nie wolno odwoływać się tylko i wyłącznie do umysłu, trzeba też pamiętać o materii. Nie ma ucieczki od fizyczności. Ani od umysłu” (Robert Smithson)
zamknij