# Artur Rozen

tytuł pracy kierunkowej
Per Aspera Ad Astra
tytuł pracy uzupełniającej
Bez tytułu
tytuł pracy pisemnej
Kto mówi w imieniu Ziemi? Polityczność w zwierciadle podboju Kosmosu.
PRACA MAGISTERSKA

# Artur Rozen

promotor pracowni kierunkowej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr Aleksandra Knaflewska
promotor pracy pisemnej
dr Olga Lewicka
recenzent
dr Monika Zawadzki

tytuł pracy kierunkowej
Per Aspera Ad Astra
 
Projekt jest krytyczną analizą roli człowieka w kontekście eksploracji kosmosu. Antropocentryzm, którego tak silnie staramy się wyzbyć jest zakodowany w materialnych wytworach, na których polegamy każdego dnia. Niezależnie od miejsca, w którym znajdzie się człowiek, zawsze będzie ich nosicielem. Zgodnie z myślą Wernera Heisenberga, niemieckiego teoretyka fizyki „człowiek im goręcej będzie pragnął wyrugować wszelkie znamiona antropocentryzmu ze swych kontaktów z otaczającym go, nie-ludzkim światem, tym mniejszą będzie miał możliwość napotkania czegokolwiek prócz samego siebie i własnych wytworów”, a napotkane pozostałości
i odpady, będą spotkaniem z samym sobą tylko pod inną postacią.

tytuł pracy uzupełniającej
Bez tytułu
 
Kulturę materialną wspomaga postęp współczesnej nauki, która została wchłonięta przez technologię, za którą stoi niezliczona ilość maszyn i instrumentów badawczych. Zdobyte dzięki nim informacje reprodukują się w kolejnych materialnych odsłonach. Przedmioty i ich resztki stały się nowym surowcem i nie są już tylko gościem, a nieodłącznym towarzyszem globalnej teraźniejszości. Są śladem czasu przeszłego ale również posłańcem przyszłości z powodu ich długodystansowej żywotności. Na razie to w nich zakodowana jest nieśmiertelność, której człowiek tak usilnie doszukuje się w gwiazdach.

tytuł pracy pisemnej
Kto mówi w imieniu Ziemi? Polityczność w zwierciadle podboju Kosmosu.
zamknij