# Artur Rozen

tytuł pracy licencjackiej
Wiedz,ze coś się dzieje
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni artystycznej
Czarna Bandera
PRACA LICENCJACKA

# Artur Rozen

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. KAMIL KUSKOWSKI
promotor aneksu:
dr hab. ZBIGNIEW TASZYCKI, prof. ndzw.
recenzent:
dr ANDRZEJ WASILEWSKI
promotor pracy teoretycznej:
dr MIKOŁAJ IWAŃSKI
 
 
tytuł pracy licencjackiej
Wiedz,ze coś się dzieje 
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni artystycznej
Czarna Bandera
 
 
Zadanie dyplomowe skupia się na jawności informacji oraz problemie jej weryfikacji w globalnym kontekście – począwszy od problemów natury etycznej, tj. udostępniania do publicznego wglądu materiałów ściśle tajnych, przez selektywne operowanie przekazem medialnym, aż po obawy związane z działaniami grup uprzywilejowanych w społecznej hierarchii.
Projekt składa się z trzech prac: dwóch obiektów i animacji. Kluczowe znaczenie ma tu rozpowszechniony na banknocie jednodolarowym symbol piramidy z okiem opatrzności.Jej czubek lewituje nad podstawą w hipnotycznym obrocie, wyznaczając hierarchię między górą a dołem.
Obiekt Mk6 to czarny postument, na szczycie którego stoi szklany pojemnik wypełniony wodą. Pod jej taflą znajduje się wodoszczelna boja z małym głośnikiem w środku. Z wnętrza boi słychać głos Edwarda Snowdena, byłego pracownika Agencji Bezpieczeństwa Narodowego (NSA). Zapis pochodzi z wywiadu, którego udzielił na rosyjskim lotnisku, bezpośrednio po ucieczce z USA. Wiele tajnych dokumentów i informacji o nadużyciach władz na całym świecie zostało podanych do publicznej wiadomości.
Mimo demaskacji mechanizmów funkcjonowania władzy, informacje nie wywołały poruszenia mediów, co spowodowało brak społecznej krytyki.
Animacja Infosfera przedstawia kulę ziemską otoczoną płaszczem cyfr, liter i znaków. Z czasem planeta wpadaw chaotyczny ruch, poruszając się w nieprzewidywalnych kierunkach. Płaszcz informacji, poruszający się do tej pory wokół planety, dołącza również do tego tańca. Z czasem wszystko uspokaja się, jednak Ziemia od tej pory obraca się w przeciwnym kierunku.
Animacja traktuje o przeładowaniu informacyjnym współczesnych środków przekazu. Nie chodzi tu jednako wszechobecną reklamę, a o nadmiar sprzecznych informacjina ten sam temat. Kłopot ze znalezieniem obiektywnego przekazu może rodzić pytania o cichą wojnę informacyjną,ale również samą „prawdę” obrazu.
Obiekt Piramida przez użycie symboliki tajnych bractwi stowarzyszeń, odnosi się do zjawisk jakimi są teorie spiskowe. Obrazuje ukryte zło, które przejęło władzę nad społeczeństwem i dąży do wprowadzenia Nowego Porządku Świata. Symbol piramidy z okiem opatrzności najbardziej rozpowszechniony jest na banknocie jedno dolarowym.Czubek w hipnotycznym obrocie, lewituje nad podstawą, wyznaczając hierarchię między górą, a dołem.Czarna, metaliczna tafla działa jak lustro, w którym można zobaczyć swoją sylwetkę w zdekonstruowanym odbiciu.
Czarna Bandera – film zrealizowany w wybranej pracowni artystycznej jest zapisem działania artystycznego w przestrzeni publicznej. Realizacja miała miejsce na wycinku arterii transportowej, która przez niedokończenie niektórych jej elementów została oddzielona od swojej pierwotnej funkcji. Szeroki chodnik miał umożliwiać bezkolizyjny ruch ludzi idących w przeciwnych kierunkach. Konsekwencją wstrzymania budowy stało się odcięcie tej części od głównego członu estakady.
Konstrukcja stała się ruiną czegoś nieistniejącego, a pominięta przestrzeń zaczęła pełnić funkcje schronienia dla bezdomnych, którzy na środkowym przęśle usytuowali prowizoryczną sypialnię.
Pokrycie obiektu czarną farbą ma znaczenie symboliczne.Sama czerń, nie uznawana za kolor, jest jego brakiem, kolorem pustki.
„Odnowa”- miała charakter naznaczenia, przypominająco walce, jaką ludzie wykluczeni toczą każdego dnia. Narracja opiera się na historii o wolnych, ale wyklętych ludziach, trudniących się piractwem w XVIII wieku.
zamknij