# Barbara Szczepaniak

tytuł pracy licencjackiej
T
PRACA LICENCJACKA

# Barbara Szczepaniak

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. AGATA MICHOWSKA, prof. ndzw.
promotor aneksu:
prof. dr hab. WOJCIECH ŁAZARCZYK
recenzent:
dr AGNIESZKA GRODZIŃSKA
promotor pracy teoretycznej:
dr MIKOŁAJ IWAŃSKI
 
 
tytuł pracy licencjackiej
T
 
 
Praca ma formę wieloelementowej instalacji, składającej sięz projekcji video oraz kilku obiektów ustawionych w przestrzeni.
Wszystkie elementy poruszają temat wpływu psychiki człowieka i uwarunkowań kulturowych na rozwój nauki.
Przed widzem roztaczają się inspirowane teoriami Jacques’a Lacana specyficzne obrazy cielesności: mięso, teksty wprowadzane pod skórę, proste animacje ukazujące ludzkie organy wewnętrzne.
Tytułowe T jest tajemnicą, której istnienie opiera sięna pragnieniu jej ujawnienia, na pożądaniu wiedzy.Ta ostatnia zawsze wydaje się mieć największą wagędo momentu odkrycia i zrozumienia.
zamknij