# Bożena Mozolewska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Zakodowanie 24 godziny.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
24 godziny.
tytuł pracy teoretycznej:
Homoerotyczne związki ciała i tkaniny.
PRACA LICENCJACKA

# Bożena Mozolewska

Promotor:
dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
dr Szymon Piotr Kubiak
Recenzent:
dr Mikołaj Iwański
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Zakodowanie 24 godziny.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
24 godziny.
tytuł pracy teoretycznej:
Homoerotyczne związki ciała i tkaniny.
 
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Praca dyplomowa Bożeny Mozolewskiej pt.: "Zakodowanie 24 godziny" dotyczy problemu tolerancji wobec mniejszości seksualnych oraz zwraca uwagę na różnorodność ludzkich zachowań w sferze skłonności erotycznych. Praca składa się z dwóch obrazów: "Zakodowani 1", "Zakodowani 2" oraz filmu "Aldona" (czas trwania 4 minuty) i obiektu "Stuła".

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca pt.: "24 godziny", zrealizowana w formie filmu trwającego 10 minut, nawiązuje do problemu poszukiwania bliskości, której każdy z nas potrzebuje. Obrona przed samotnością jest istotna dla każdego z nas bez względu na wiek.
zamknij