# Daria Praczkowska

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Font rodziny
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
5.11
tytuł pracy pisemnej:
Sztuka bez autora. Uwagi o anonimowości w sztuce
PRACA LICENCJACKA

# Daria Praczkowska

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. W. Wojciechowski
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. B. Otocki
promotor pracy pisemnej:
dr M. Iwański
recenzent:
dr hab. Ł. Skąpski
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Font rodziny
 
Pismo jest wizualnym odzwierciedleniem mowy oraz narzędziem porozumiewania się i składa się z systemu umownych znaków.
Projekt‚ „Praczkowscy font” jest elektronicznym zestawem czcionek o określonych cechach zapisanym w jednym pliku. Ma charakter pisma ręcznego, który tworzy niepowtarzalny krój. Wykorzystując wiedzę z grafologii można poznać osobowość człowieka badając jego pismo.
Pozyskane litery od członków rodziny poddałam własnej analizie, podczas której wybrałam najbardziej wyróżniające się znaki. Zaprojektowany przeze mnie font jest swego rodzaju hybrydą, która scala wszystkie cechy poszczególnych osób. W rezultacie powstało 99 znaków możliwych do zainstalowania oraz funkcjonowania w elektronicznej przestrzeni.

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
5.11

Cykl obrazów przedstawia badanie ultrasonograficzne, które przeprowadzane jest w odpowiednich okresach trwania ciąży u kobiety. Badanie USG w wersji trójwymiarowej jest innowacyjną techniką, która umożliwia odczytanie informacji; wielkość i kształt dziecka, jego narządów wewnętrznych, umiejscowienie łożyska. W momencie kiedy płód osiąga charakterystyczne cechy niemowlęcia, wielu psychologów uważa, że USG 3D przyczynia się do utworzenia wcześniejszej silnej więzi emocjonalnej.
Moja kolekcja obrazów nosi tytuł „5.11”. Stanowi ona osobistą interpretację skanów USG mojego siostrzeńca, który urodził się tego samego dnia, co ja, czyli 5 listopada. Wysoce spersonalizowane skany są unikalne i mogę doszukiwać się w nich cech wspólnych. Jest to również wyjątkowe z tego względu, że jako jedyny członek rodziny posiada, moim zdaniem - obraz po części abstrakcyjnej formy, która nie istnieje jeszcze w przestrzeni rzeczywistej.
 
tytuł pracy pisemnej:
Sztuka bez autora. Uwagi o anonimowości w sztuce
zamknij