# Dominika Wyrobek

tytuł pracy kierunkowej
To screen
tytuł pracy uzupełniającej
To screen
PRACA LICENCJACKA

# Dominika Wyrobek

promotor pracowni kierunkowej
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
promotor wybranej pracowni uzupełniającej
dr hab. Agata Michowska prof. nadzw.
recenzent
dr Małgorzata Szymankiewicz
 
 
tytuł pracy kierunkowej
To screen

Pracę nad dyplomem zaczęłam od przetwarzania materiałów pornograficznych. Cięłam obraz  odmawiając widzowi poznania całości, podejmując próbę przeniesienia części treści w sferę wyobraźni. Chciałam stworzyć możliwość tworzenia nowych obrazów, fantazji, łączenia dwóch rzeczywistości - widzialnej i tej dostępnej tylko dla nas. Cenzura wzbudza ciekawość, wkrada wątek co i dlaczego chcemy zasłonić, jakie pobudki nami kierują, co jest pod spodem i wzbudza voyeurystyczną ciekawość.  Kolor wtopiony w ściany, niewidoczne, a jednak istniejące postaci, jakby wspomnienia sytuacji, które mogły mieć tu miejsce. Docięte do architektury, prawie znikające przy intensywnym świetle.
 
tytuł pracy uzupełniającej
To screen

Tytuł jest zaczerpnięty z książki Lindy Williams -  Seks na ekranie, w której autorka zwróciła uwagę na dwuznaczność tego czasownika. To screen oznacza zarówno ukazanie czegoś/kogoś na ekranie jak i ukrycie czegoś/kogoś za pomocą ekranu. Ekran jako medium zarówno ujawnia, jak i ukrywa wyświetlaną treść.
Myślę iż jednym z czynników czyniących dla mnie temat pornografii tak fascynującym jest antropomorfizacja obrazu poprzez to, jak silnie potrafi on na nas oddziaływać, ale również poprzez przypisywanie mu kształtujących właściwości. Nie jest to jednak jedyny rodzaj przedstawienia, który potrafi wzbudzać bardzo silne i skrajne emocje. Zestawienie w jednej wypowiedzi pornografii i religii może wywoływać wiele kontrowersji, jednak nie da się ukryć, że są to dwa typy obrazów, którym przypisujemy bardzo duże działanie. Film ukazujący klęczącą postać powstał jako ostatni. Był rodzajem domknięcia procesu poszukiwań zarówno teoretycznych, jak i tych wynikających z pracy nad obrazem.
zamknij