# Dorota Maria

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Host Team
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
TWO. Relacja site-specyfic.
tytuł pracy pisemnej:
Sposoby samoorganizacji artystów w Art worldzie.
PRACA MAGISTERSKA

# Dorota Maria

Promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Agata Zbylut,
prof. AS, dr Łukasz Jastrubczak
promotork z wybranej pracowni:
dr Olga Lewicka,
dr Agnieszka Grodzińska
promotor pracy pisemnej:
dr Mikołaj Iwański
recenzent:
dr Zofia (Zorka) Wollny

 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Host Team
 
Projekt składa się z trzech realizacji identycznej rzeźby abstrakcyjnej wykonanych przez trzech różnych podwykonawców. Pierwszy z nich został zlecony do realizacji agencji reklamowej, drugi uczelnianemu laboratorium w CPK, a trzeci zrealizował młody projektant z Warszawy. Wszystkich trzech podwykonawców artystka poznała w dniu podjęcia współpracy. Ideą zlecenia tego samego zadania trzem różnym podwykonawcom jest chęć zbadania jaki podwykonawcy będą mieli wpływ na ostateczny kształt dzieła sztuki, jaki potencjał nosi w sobie relacja i jakie mogą być jej skutki. Obiekty prezentowane były w industrialnej hali. Miejsce prezentacji wpisuje się w kontekst realizowanego projektu ponieważ w przeszłości odbywały się tu seryjne produkcje (m.in. funkcjonowała tu drukarnia). Instalacja była prezentowana, przy wsparciu zatrudnionych hostess, w miejscu, w którym pracują na co dzień wyłącznie mężczyźni.


tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
TWO. Relacja site-specyfic.
 
TWO to projekt odnoszący się do wielowarstwowych form relacji. Projekt składa się z wielu lapidarnych rysunków, którymi artystka próbuje zrozumieć otaczającą ją rzeczywistość – i którymi jednocześnie bada możliwości komunikacyjne abstrakcji. 
Rysunki powstawały przez pół roku w podróżach, podczas czytania tekstów, w chwilach stresujących, przygnębiających, jak i momentach uniesień oraz ekscytacji. Treści zapisane są obrazowym pamiętnikiem, który staje się inspiracją do stworzenia instalacji site specific w danej przestrzeni. 


tytuł pracy pisemnej:
Sposoby samoorganizacji artystów w Art worldzie.
zamknij