# Eliza Zakrzewicka

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Identyfikacja wizualna Fundacji Prima.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Z okazji urodzin.
tytuł pracy teoretycznej:
Wirtualne cmentarze dla zwierząt jako nowa alternatywa pochówku.
PRACA LICENCJACKA

# Eliza Zakrzewicka

Promotor:
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. nadzw.
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Katarzyna Szeszycka
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Identyfikacja wizualna Fundacji Prima.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Z okazji urodzin.
tytuł pracy teoretycznej:
Wirtualne cmentarze dla zwierząt jako nowa alternatywa pochówku.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Na pracę dyplomową Elizy Zakrzewickiej pt.: "Identyfikacja wizualna Fundacji Prima" składają się między innymi logo z nazwą fundacji oraz sam znak graficzny, a także przykłady zastosowania logo na różnych tłach i na różnego typu przedmiotach, w tym: na papierze firmowym, koszulce i przypince.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca Elizy Zakrzewickiej pt.: "Z okazji urodzin" to krótki film, stanowiący dokumentację dziesiątych urodzin psa autorki - Abigora. Abigor to pies, który w przeciwieństwie do wszystkich podopiecznych Fundacji Prima, ma zapewnione dostatnie życie, czego trudno nie dostrzec w filmie. Przyjęcie urodzinowe miało charakter performence'u - ludzie niezaangażowani w jego przebieg mogli obserwować niecodzienne traktowanie przyjaciela, jakim jest pies.
zamknij