# Emilia Turek

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Spanie, granie, pranie
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Reliefy
tytuł pracy pisemnej:
Dialektyczno-różnicujący charakter artystycznych strategii powtórzeniowych.
Analiza na podstawie twórczości Sherrie Levine, Władysława Strzemińskiego oraz Daniela Burena.
PRACA LICENCJACKA

# Emilia Turek

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Łukasz Skąpski,
mgr Uladzimir Pazniak
promotor z wybranej pracowni:
dr Paweł Książek 
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent:
dr hab. Hubert Czerepok
 
 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Spanie, granie, pranie
 
Artystka w pracach „Spanie”, „Granie” i „Pranie” odwołuje się wprost do prac innych artystów (Mladena Stilinovića, Martina Guta, Mounira Fatmi) i przenosi ich tematykę na realne, współczesne problemy. Porusza kwestie funkcjonowania artysty w dzisiejszym świecie, wzajemnej wrogości trawiącej polskie społeczeństwo oraz symboliczną próbę naprawy tego zjawiska.

Spanie
Praca stanowi próbę reinterpretacji dzieła Mladena Stilinovica z 1978 roku pt. „Artysta przy pracy”. Poprzez nawiązanie do działania Stilinovica artystka podjęła dialog, który w założeniu ma doprowadzić do zmiany kontekstu pierwotnego dzieła. Seria zdjęć „Artysta przy pracy” wykorzystuje motyw śpiącego artysty, który można odczytać jako kpinę z socrealistycznych postulatów ideowych. Emilia Turek miała na celu uaktualnienie motywu śpiącego artysty oraz przystosowanie go do współczesnej rzeczywistości. Zmiana kontekstu dotyczy polskiej rewolucji gospodarczej, która wiązała się z zastąpieniem ustroju komunistycznego przez system gospodarki kapitalistycznej. Obszar prezentacji, którym jest przestrzeń galerii stanowi tu symboliczne nawiązanie do otwartych przestrzeni biurowych, z ang. open space office.

Granie
Praca zatytułowana „Granie” nawiązuje do dzieła „Table Football War” autorstwa Martina Guta. Praca wykonana przez Emilię Turek podejmuje problem wzajemnej wrogości w zwielokrotnionym wymiarze. Dotyczy skłóconej społeczności Polaków, którzy – pochłonięci  niedorzeczną walką – zapominają o tym co wspólne i dobre dla Polski. 

Pranie
Praca zatytuowana „Pranie” jest inspirowana dziełem „Stracone wiosny” autorstwa Mounira Fatmi. Praca Emilii Turek przetwarza motyw wykorzystania symbolu narodowego prowadząc w ten sposób do wytworzenia nowego systemu znaczeniowego. Przedmiotem użytym w projekcie jest flaga pamiętająca czasy międzywojenne, której ukrywanie w czasie II Wojny Światowej groziło śmiercią. Z biegiem czasu pokryła się kurzem. Można stwierdzić, że jest ona obrazem współczesnego społeczeństwa polskiego, które zawładnięte wewnętrzną walką zapomina o najistotniejszych elementach patriotyzmu. Czynność prania w wymiarze symbolicznym może wyrażać chęć oczyszczenia się z wad, jak również wskazywać potrzebę oczyszczenia własnego sumienia. 


tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Reliefy
 
W cyklu fotografii „Reliefy”, zaprezentowanych przez Emilię Turek, wyraźne jest odwołanie do tradycji sztuki minimalistycznej. Artystka przyjmuje rolę selekcjonera zestawiającego ze sobą przemysłowe materiały, a następnie – poprzez działania kompozycyjne – dążącego do dekonstrukcji ich przedmiotowości. Tym samym praca stanowi studium dekonstrukcyjnych możliwości fotografii, których efektem jest odrealnienie obiektów materialnych.

tytuł pracy pisemnej: 
Dialektyczno-różnicujący charakter artystycznych strategii powtórzeniowych.
Analiza na podstawie twórczości Sherrie Levine, Władysława Strzemińskiego oraz Daniela Burena.
zamknij