# Emilia Turek

Tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Studium dłoni
Tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Nowy standard
Tytuł pracy pisemnej:
Społeczne oddziaływanie sztuki postinternetowej na wybranych przykładach z twórczości Mikołaja Długosza oraz kolektywu DIS
PRACA LICENCJACKA

# Emilia Turek

Promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Agata Zbylut, dr Łukasz Jastrubczak
Promotor z wybranej pracowni:
dr Aleksandra Ska
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
recenzent:
dr Zbigniew Rogalski
 
 
 
Tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Studium dłoni
 
Realizacja jest cyklem przedstawień 140 różnych dłoni studentów Akademii Sztukibw Szczecinie. Są one uchwycone w geście obsługi urządzeń stacjonarnych i mobilnych, oferujących dostęp do Internetu. Wśród nich dominuje gest scrollowania. Sposób przedstawienia przywodzi na myśl studium dłoni jako tradycyjny, klasyczny temat akademicki. Brak urządzeń elektronicznych sprawia, że gesty z nimi związane ukazane                         są z zupełnie innej perspektywy. Dzięki temu ręce użytkowników stają się „wirtualnymi rzeźbami”, poruszającymi się w hipnotyczny sposób. Istotą pracy jest ukazanie, że w czasie przeglądania materiałów internetowych następuje wyłączenie świadomości wykonywanych gestów. Powtarzalność i machinalność wykonywanych gestów podkreśla sposób ujęcia pracy – zapętlenie obrazu w animowanej formie gifu.
Uzupełnieniem treści jest spiralna aplikacja, która jest wprawiana w ruch za pomocą gestu scrollowania. Aplikacja zachęca odbiorcę do mimowolnego powtarzania gestu na ekranie własnego urządzenia, przez co zostaje on włączony w strukturę całego projektu. W ten sposób odbiorca staje się współwykonawcą pracy.

Link do aplikacji:
Link do strony z gifami:
 
 
Tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Nowy standard
 
Praca jest płaszczyzną przeformatowania i transformacji kontenera mieszkalnego w przestrzeń budzącą poczucie bezpieczeństwa i ochrony. Negatywne oddziaływanie, symbolizowane przez zewnętrzną powłokę kontenera, przybiera formę sferyczną, która kojarzy się nam z doskonałością, ładem i porządkiem. Jest ona przeciwieństwem prostopadłych wymiarów, które nie występują naturalnie w przyrodzie.
Przesłanie pracy skłania do zastanowienia się nad sposobem rozwiązania problemu kontenerów socjalnych. W dobie rozwoju cywilizacyjnego znane są liczne formy architektury, które z powodzeniem mogłyby rozwiązać problem budownictwa socjalnego. Niestety pod wpływem istniejących ustaw bądź wyniku nacisku środowisk finansowych forsowane są wyłącznie tradycyjne, kosztowe procedury budownictwa. Wszelkie pomysły służące poprawie warunków bytowych ludzi od zawsze są marginalizowane. 
Nasuwa się pytanie o moralność zachowań, które pod szyldem poprawy dobra społecznego zamykają „trudnych lokatorów” w środowisku pozbawionym podstawowych praw człowieka.
 
Tytuł pracy pisemnej:
Społeczne oddziaływanie sztuki postinternetowej na wybranych przykładach z twórczości Mikołaja Długosza oraz kolektywu DIS
zamknij