# Franciszek Warzecha

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
wahania Mocy.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Trilla.
tytuł pracy teoretycznej:
Historia montażu filmowego.
PRACA LICENCJACKA

# Franciszek Warzecha

Promotor:
dr Zofia Wollny
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Andrzej Wasilewski
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
wahania Mocy.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Trilla.
tytuł pracy teoretycznej:
Historia montażu filmowego.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Franciszka Warzechę interesuje połączenie dźwięku z obrazem i dlatego wykonana przez niego interaktywna instalacja pt.: "wahania Mocy", jest wynikiem trzyletnich poszukiwań połączeń między światem dźwięku a światem wizualnym. Instalacja składa się z 30 mikrofonów kontaktowych, które reagują na drgania. Mikrofony są kolejno podłączone zarówno do głośników, jak i do komputera, gdzie są miksowane z obrazem, który na żywo rejestruje całą ścianę. Na przeciwległej ścianie cały proces jest wyświetlany przez projektor. Dotknięcie mikrofonu jest kodowane na język wizualny i pokazywane na wyjściowym obrazie.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Czytając tekst rozpoznajemy litery, które układamy w wyrazy, zaś wyrazy składamy w całe zdania. Jednak litery to kształty, które kiedyś nauczyliśmy się rozpoznawać jako znaki informacyjne należące do obrazu, dlatego często czytając jakiś tekst opisowy w naszej wyobraźni powstają obrazy.
W pracy pt.: "Trilla" Franciszek Warzecha postanowił spojrzeć na litery nie jako na znaki informacyjne, a jako na ciekawe kształty. W tym celu wielokrotnie powiększył litery tak, by przybrały nienaturalny wygląd i nie wydawały się już być podobne do ich pierwotnej formy.
Litery pozbawione informacyjnej funkcji stały się szablonami, które „przejeżdżają” przez obrazy. Zakrywając obraz wideo szablonami z liter, jednocześnie się go odkrywa i tworzy nowy obraz.
Wybór tła obrazowego, którym są teledyski, jest uwarunkowany utożsamianiem się Warzechy z tą formą komunikacji, zaś tytuł pracy "Trilla" pochodzi z amerykańskiego slangu i jest połączeniem słowa "true" i "real".
zamknij