# Gniewomir Łuczak

tytuł pracy licencjackiej
Pierwiastek z 5
PRACA LICENCJACKA

# Gniewomir Łuczak

promotor
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw. AS
recenzent
dr Andrzej Wasilewski
 
 
tytuł pracy licencjackiej
Pierwiastek z 5
 
 
instalacja, rzeźba, technika własna
przestrzeń min. 5 x 5 x 2 metrów
wymiar elementu 21 x 21 x 21 centymetrów
21 form dwunastościanów foremnych połączonych układem scalonym
czujniki wejścia: czujnik ruchu, dźwięku i dotyku
wyjście: diody trójkolorowe, głośniki piezoelektryczne
układ logiczny: autorskie oprogramowanie (język programowania C)
współpraca techniczna: Paweł Cielec

Co łączy człowieka ze Wszechświatem, czym jest ten tajemniczy element? Czy w ogóle istnieje takie połączenie? Czy nasza świadomość może łączyć się z innymi bytami?
Ludzka świadomość, miejsce człowieka we Wszechświecie, struktura świadomości, pojęcie hiper-świadomości, boska cząstka, ujawnione i nieujawnione połączenia między ludźmi– te tematy i pojęcia były dla mnie inspiracją do poszukiwania odpowiedzi na powyższe pytania.
Punktem wyjścia moich badań była próba analizy budowy Wszechświata i ludzkiej świadomości w oparciu o myśli filozoficzne, wiedzę psychologiczną, socjologiczną, biologiczną, antropologiczną i kosmologiczną. Na tej bazie podjąłem próbę zestawieniai porównania tych dwóch światów (wszechświata i świadomości) w trzech następujących aspektach:
- świadomości obecności,
- materii,
- elementu duchowego.

Poszczególnym aspektom przypisałem następujące zależności:
- świadomość obecności jako byt – człowiek i jego sfera świadomości,
- fizyczność – materia jako kosmos, wszechświat,
- element duchowy jako czynnik łączący powyższe dwie sfery: ludzką i kosmiczną.

Świadomość obecności
Najważniejszym czynnikiem w budowaniu świadomości obecności, naszej ludzkiej obecności tu i teraz jest umiejętność odbierania otaczającego nas świata. Pięć ludzkich zmysłów: wzrok, słuch, węch, smak i dotyk. Odbierając świat zmysłami, a następnie poddając odebrane sygnały interpretacji, doświadczamy świadomości obecności, dzięki której potrafimy określić, że jesteśmy tu i teraz. To na bazie wrażeń uzyskanych od naszych pięciu zmysłów, wznosi się nasza świadomość.
 
Materia
Fizyczność otaczającego nas świata – fakt, że materia jest nieprzenikniona, pozwala nam zaobserwować otaczający nas świat zmysłami. Podążając za filozofią Platona możemy stwierdzić, że cztery najważniejsze żywioły: ogień, woda, powietrze i ziemia budują, kształtują i modyfikują otaczającą nas materię.

Element duchowy
To tajemniczy pierwiastek, element łączący dwa światy: metafizyczny i fizyczny,a zatem łączący człowieka z kosmosem.
 
Temu tajemniczemu elementowi poświęciłem swoją pracę dyplomową.
 
 
Specyfikacja techniczna:

Zasilanie:
Zasilacz impulsowy 12V 4A

Zasilanie mikrokontrolera i czujników:
Stabilizator napięcia 78L05

Mikrokontroler:
Atmega8

Elektronika sterująca diodami:
Tranzystory BD139 NPN 1.5A (20szt)
Rezystory na bramkach tranzystorów 1k ohm (20szt)
Rezystory na emiterach tranzystorów 680 ohm (60szt)
Diody LED RGB 5000mcd – wspólna anoda

Czujniki:
Dotyku Kulkowy wstrząsowy
Obecności DETEKTOR HC-SR501
Natężenia dźwięku Analogowy Czujnik Dźwięku
zamknij