# Jakub Żukowski

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Pokolenie X
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Saudade
tytuł pracy pisemnej:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów pokoleniotwórczych w latach 1946-2017
PRACA MAGISTERSKA

# Jakub Żukowski

promotor z pracowni kierunkowej:
mgr Tomasz Lazar
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. Bartłomiej Otocki
promotor pracy pisemnej:
dr Mikołaj Iwański
recenzent:
dr hab. Łukasz Skąpski
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Pokolenie X

Pokolenie X to seria 10 fotografii dotyczących dorastania i wchodzenia w dorosłość. Obejmująca wszelkie pytania oraz wątpliwości towarzyszące często zagubionym, młodym ludziom podczas poszukiwania swojej drogi w życiu.
 
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Saudade

Saudade to seria 3 obrazów przedstawiających bloki i bryły je przypominające. Wszystko to nawiązuje do domu, miejsca którego każdy pragnie, a nie zawsze jest w stanie je odnaleźć bądź zidentyfikować.
 
tytuł pracy pisemnej:
Społeczno-ekonomiczne uwarunkowania procesów pokoleniotwórczych w latach 1946-2017
zamknij