# Joanna Wilczyńska

tytuł pracy kierunkowej
Sound Structures
tytuł pracy uzupełniającej
Partytury
tytuł pracy pisemnej
Taniec zmysłów - nieuchwytne zjawisko synestezji.
PRACA LICENCJACKA

# Joanna Wilczyńska

promotor  pracowni kierunkowej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent
dr Anna Orlikowska

 
tytuł pracy kierunkowej
Sound Structures
 
Praca multimedialna „Sound structures” to rzeźba dźwiękowa inspirowana zjawiskiem crossmodal perception, powiązanym ze zjawiskiem synestezji. Do pracy użyte zostały dźwięki zarejestrowane przez sondę i uznane za dźwięk Jowisza. Fale elektromagnetyczne, które emituje planeta, zostały przetransponowane na fale akustyczne, możliwe do odbioru przez ludzkie zmysły. Dźwięk ten został poddany komputerowej edycji tak, aby składał się z akordu czterech dźwięków odpowiadających czterem księżycom Galilejskim obiegającym Jowisz: Io, Ganimedesa, Europy oraz Callisto. Księżyce te podlegają zjawisku rezonansu orbitalnego, które czyni ich obiegi proporcjonalnymi względem siebie. Stosunek częstotliwości stworzonego przeze mnie akordu odpowiada stosunkowi obiegu księżyców wokół planety.

tytuł pracy uzupełniającej
Partytury
 
Praca malarska składa się z siedmiu rysunków oraz sześciu utworów muzycznych umieszczonych na pulpitach do nut. Ostatni rysunek został umieszczony na pianinie jako zaproszenie do interakcji z odbiorcą. Jest to próba stworzenia języka zapisu muzyki elektronicznej, wyrażającej charakter dźwięku, brakujący parametr w klasycznym zapisie nutowym. Każdy z rysunków powstał jako zapis własnych wrażeń w odniesieniu do konkretnych utworów muzycznych. Następnym krokiem było stworzenie własnych kompozycji do rysunków z pogranicza muzyki elektronicznej i eksperymentalnej. W tworzeniu tej pracy starałam się wykorzystać fenomenologiczny charakter zjawiska synestezji do stworzenia nowego połączenia między obrazem a muzyką.

tytuł pracy pisemnej
Taniec zmysłów  - nieuchwytne zjawisko synestezji.
 

 

 

 
zamknij