# Kamil Macioł

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
bez tutułu
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
„Obiekty estetyzacji”
tytuł pracy pisemnej:
Subiektywne spojrzenie na fotografie w kontekście przemijania
PRACA LICENCJACKA

# Kamil Macioł

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Łukasz Skąpski
promotor z wybranej pracowni:
dr Wojciech Dada
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent:
Agnieszka Grodzińska
 
 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
bez tutułu

Moja praca dyplomowa to zdjęcia przedstawiające akty i martwe natury. Zestawiając te dwa obszary mające swoją wielowiekową tradycję w malarstwie; poddaję pod namysł obszar związany z przedstawieniem przemijania. Akty przedstawiają ludzi, którzy odbiegają daleko od popkulturowego wizerunku ciała jaki został wykreowany w otaczających nas i przenikających każdą sferę życia mediach. Ciała te są naturalistycznem, a co za tym idzie w powszechnym odbiorze społecznym są mało estetyczne, czy wręcz uważane za brzydkie. Taka sytuacja przedstawiona/odegrana na fotografii skłania do zastanowienia się nad istotą i charakterem aspektu przemijania. Nasze ciało jest swoistego rodzaju obrazem przedstawiającym świadectwo naszego życia. Na nim odciska się piętno zdobytych doświadczeń, doznanych porażek, skutki złej diety, przebytych chorób, nadużywania alkoholu, papierosów czy też narkotyków.

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
„Obiekty estetyzacji”

Przemijanie nie zawsze musi nosić znamiona „straty”. Nie zawsze musi się też kojarzyć z czymś złym. Istnieją w naturze rzeczy i zjawiska, którym przemijanie nadaje wartości, że wspomnę tylko o sztuce, bądź o winie. Obiekty, które prezentuję są właśnie w moim mniemaniu częścią takiego właśnie zjawiska. Interesujące jest to, że pomimo nadania im nowego znaczenia przez utrwalanie ich obrazu na fotografiach, nadal mogą pełnić swoją pierwotna funkcję. Odnalezione na terenie Państwowego Ośrodka Maszynowego w Baniach są pozostałością i świadectwem minionej epoki. Po roku 1989 porzucone, podobnie jak zakład, w którym pełniły swoja funkcję, przetrwały w ukryciu kolejne grabieże mienia z budynku, alkoholowe imprezy i podpalenia. Nikomu już nie potrzebne przeleżały na szczytach ścianek działowych prysznicy, w umywalni dla robotników. W takich okolicznościach zostały przeze mnie odnalezione i objęte ochroną. Od samego początku dało się wyczuć energie i ładunek emocjonalny płynący z tych obiektów. Postanowiłem poprzez wykonanie serii fotografii nadać im nowy sens, ponownie powołać je do życia.
 
tytuł pracy pisemnej:
Subiektywne spojrzenie na fotografie w kontekście przemijania
zamknij