# Kamila Pytel

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Inwentaryzacja
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Rola dokumentacji w sztuce współczesnej
PRACA LICENCJACKA

# Kamila Pytel

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, prof. nadzw.
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. Waldemar Wojciechowski prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej:
dr Małgorzata Kaźmierczak
recenzent:
dr Mariusz Waras
 
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Inwentaryzacja
 
 
Praca jest wynikiem badania przeprowadzonego na czterech wyższych uczelniach artystycznych w Polsce:  Akademii Sztuki w Szczecinie, Uniwersytecie Artystycznym Poznaniu, Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie i Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku. Artystka fotografowała pozostawione przez studentów ślady ich aktywności w przestrzeniach pracowni: zabrudzone ściany, podłogi zlewy, a także korytarze fasady i charakterystyczne dla każdej z uczelni miejsca. Inwentaryzacja miała na celu ocenę jak bardzo ślady studentów różnią się lub jak bardzo są do siebie podobne. Dyplomantka szukała odniesienia między charakterem danej szkoły i jej wpływem na tkankę uczelni. Fotografie przedstawione są w formie czterech harmonijek, z których każda jest dedykowana innej uczelni.

 

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Rola dokumentacji w sztuce współczesnej
 
 
Na projekt składa się siedem plakatów, które stanowią komentarz do identyfikacji wizualnej firm i korporacji Odnoszą się one do symboli, które podmioty te wykorzystują w swojej identyfikacji wizualnej oraz do polityki każdej z wspomnianych firm. Wszystkie z wykorzystanych symboli są osadzone w mitologii greckiej, bądź religii chrześcijańskiej.

 

 

 

 

 
zamknij