# Karolina Babińska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Obraz emocji.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Od zera do jedności, notatnik koncepcji twórczych z lat 2014-2015.
tytuł pracy teoretycznej:
Mierzenie obrazu.
PRACA LICENCJACKA

# Karolina Babińska

Promotor:
dr hab. Agata Zbylut, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Małgorzata Szymankiewicz
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Obraz emocji.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Od zera do jedności, notatnik koncepcji twórczych z lat 2014-2015.
tytuł pracy teoretycznej:
Mierzenie obrazu.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Tryptyk malarski Karoliny Babińskiej pt.: "Obraz emocji" przedstawia kopie monochromów Yevsa Kleina. Babińska powtórzyła użyte przez tego artystę wymiary i kolor, jednak wprowadziła do obrazów dodatkowy element: fragmenty wykresu. Wykres obecny na obrazach powstał w oparciu o uśrednione dane uzyskane podczas badania, przeprowadzonego na studentach Instytutu Językoznawstwa Uniwersytetu Adama Mickiewicza za pomocą narzędzia pozwalającego określić pobudzenie emocjonalne o nazwie QSensor. Podczas badania Babińska najpierw opowiadała o obrazie, następnie pokazywała jego reprodukcję a w etapie końcowym podawała jego cenę. Z tego względu obrazy noszą następujące tytuły:
• "Obraz emocji człowieka. Który myślał o Yevesie Kleinie."
• "Obraz emocji człowieka, który zobaczył obraz Yevesa Kleina."
• "Obraz emocji człowieka, który dowiedział się o wartości obrazu Yevesa Kleina."
opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):
Praca Karoliny Babińskiej pt.: "Od zera do jedności, notatnik koncepcji twórczych z lat 2014-2015" przedstawia mapę będącą zbiorem informacji dotyczących refleksji nad relacją Uczeń-Mistrz w przypadku, gdy jedno z nich jest maszyną.
zamknij