# Karolina Dryps

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Skrawki.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Wandal Poem.
tytuł pracy teoretycznej:
Akty Wandalizmu znakiem sztuki.
PRACA MAGISTERSKA

# Karolina Dryps

Promotor:
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Hanna Nowicka-Grochal, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Katarzyna Szeszycka
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Skrawki.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Wandal Poem.
tytuł pracy teoretycznej:
Akty Wandalizmu znakiem sztuki.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Cykl fotografii pt. "Skrawki" stanowi fragmentaryczny zapis emocji: doznań nieprzyjemnych i intensywnych oraz euforycznych, które naprzemienne towarzyszą Karolinie Dryps w życiu. Ten cykl to wizualna podróż do krainy intymności, ale też opowieść o miejskim brutaliźmie i ulotności chwili. Składa się on z fotograficznych notatek, uchwytujących esencję wydarzeń, które niewidocznie rozgrywają się wokół kadru. Jako całość praca posiada walor dokumentalny, ale poprzez fragmentaryczność wykluczającą kontekst przedstawień, zawiera narrację o charakterze sennym, nielogicznym.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

TANIEC JEST HOŁDEM DLA POETYKI WANDALIZMU JEDNOCZEŚNIE BĘDĄCYM MANIFESTEM MOICH ESTETYCZNYCH FASCYNACJI.
TO WSKAZÓWKA W JAKIM RYTMIE SZYFROWANY JEST UNIKATOWY KOD MIASTA – ZARYSOWANIE RUCHEM PRZENIKAJĄCEJ SIĘ ENERGII ZNAKÓW
SENSUALNIE OBNAŻAM ZMYSŁOWOŚĆ BRUTALIZMU – ODCHODZĄC OD PRAWA WŁASNOŚCI
RADYKALNY, ANARCHISTYCZNY TERYTORIALIZM JAKO NAJSZYBSZA KONTRA WOBEC NIEUDOLNEJ DEMOKRACJI
(…)”
zamknij