# Katarzyna Nawrocka

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej/tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Złamane szkło płynie
tytuł pracy pisemnej:
Architektura ruchu
PRACA MAGISTERSKA

# Katarzyna Nawrocka

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. Agata Michowska
promotor pracy pisemnej:
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent:
dr Łukasz Jastrubczak
 
 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej/tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
"ZŁAMANE SZKŁO PŁYNIE"

Początkiem mojej pracy dyplomowej jest refleksja zbudowana na doświadczaniu baletu współczesnego, samokontroli ciała i roli choreografa w budowaniu ostatecznej formy.  Poszukuje konstrukcji obrazów poprzez zderzenia takich zjawisk jak statyczność i płynność, proces i wysiłek, objętość i pustka. Swoją realizację lokuje w przestrzeni podziemnego bunkra z ściśle wyznaczoną drogą poruszania się. Przenoszę trzy obrazy wideo ściany ze śladami malarskich gestów zarejestrowane poprzez powolny ruch kamery.  Używam kauczuku w formie korków o średnicach otworów wenrtlacjnych znajdujących się we wszystkich pomieszczeniach.  Decyzja związana z użyciem kauczuku ma swoje źródło w procesie płynności produkcji tego materiału, który można porównać do chęci zatrzymywania rzeki. Kolejnym elementem jest obraz/lustro. To metaforyczna i dosłowna próba pozbawienia lustra możliwości odbicia poprzez mozolne usuwanie kolejnych jego warstw.  Przestrzeń, po której sie poruszamy wypełniona jest dzwiękim . To przeniesienie rejestracji  z jednej z Kambodzańskich ulic z dominującym muzyką przypadkowego grajka. Dzwiek został uporządkowany, skonstruowany w formie pętli i odegrany przez profesjonalnego muzyka na tym samym instrumencie.  Wszystkie wymienione elementy orientuja przetrzeń i nasz ruch wewnątrz niej.

tytuł pracy pisemnej:
"ARCHITEKTURA RUCHU"


zamknij