# Katarzyna Nawrocka

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Proces integralnego uczestnictwa człowieka w przestrzeni sztuki współczesnej.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Blind Image.
tytuł pracy teoretycznej:
Proces integralnego uczestnictwa człowieka z obiektami sztuki w przestrzeni.
PRACA LICENCJACKA

# Katarzyna Nawrocka

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr hab. Danuta Dąbrowska-Wojciechowska, prof. nadzw.
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Proces integralnego uczestnictwa człowieka w przestrzeni sztuki współczesnej.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Blind Image.
tytuł pracy teoretycznej:
Proces integralnego uczestnictwa człowieka z obiektami sztuki w przestrzeni.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej) i opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Od wczesnego dzieciństwa nasze ciało poprzez polifonię zmysłów odczuwa przestrzeń, zapamiętuje ją i interpretuje. Najbliższą nam przestrzenią jest dom rodzinny zbudowany z materii posiadającej unikalny zbiór cech. Odgłosy drewnianej podłogi, opór wejściowych drzwi, kształt i temperatura metalowej klamki, faktura powierzchni kafli, zapach rozpalanego pieca, sztywność pościeli, szelest ugniatanego pierza w poduszce, chłód wilgotnej piwnicy. Wszystkie te i inne właściwości nieustannie kształtują doświadczenia i budują wielozmysłowe obrazy w naszej pamięci. Są to nie tylko obrazy wizualne, ale cała sfera obrazów sensorycznych opartych na odczuwaniu poprzez: dotyk, zapach, dźwięk i smak. Obrazy te budują pewnego rodzaju matryce pierwotnej percepcji – ukrytą, głęboką, pozbawioną wizualności przestrzeń wypełnioną wewnętrznymi obrazami.

„To przestrzeń lekka, eteryczna, przezroczysta lub przestrzeń ciemna, nierówna, zatłoczona; przestrzeń z góry, przestrzeń szczytów albo przeciwnie - SPACJE przestrzeń z dołu, przestrzeń błota; przestrzeń, która może płynąć jak żywa woda, lub przestrzeń zatrzymana, zakrzepła, jak kamień czy kryształ” (Michel Foucault).

Możliwe, ze człowiek zdominowany przez wielość i różnorodność obrazów pochodzących z wnętrza, podświadomie powraca do nich porównując z nimi zastana rzeczywistość.
zamknij