# Kinga Dalska

tytuł pracy kierunkowej
Figurella
tytuł pracy uzupełniającej
Materializujący punkt załamania
tytuł pracy teoretycznej
Rewolucja i regres
PRACA MAGISTERSKA

# Kinga Dalska

promotor  pracowni kierunkowej
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr Aleksandra (Ska) Knaflewska
promotor pracy pisemnej
dr Mikołaj Iwański
recenzent
dr Monika Zawadzki

 
tytuł pracy kierunkowej
Figurella
 
Figurella to obraz wytrącający obiekt z harmonii, inspirowany teorią chaosu, anarchistycznym porządkiem, absurdem i sprzecznościami. Obiekt wykonany nieracjonalnie, instynktownie, tworzący obraz chaotyczny, bliższy wewnętrznej prawdzie człowieka, jego zwierzęcej i prostej naturze niż stworzony w zgodzie z ogólnie przyjętymi regułami. Zakrzywienie materii i wytrącenie jej z równowagi, to pewna forma interpretacji intuicyjnych odczuć, nieuświadomionych obrazów, specyficzna forma psychoanalizy. Wykorzystanie intuicji i zezwolenie na jej chaotyczny przepływ, wyzbycie się kontroli, determinuje u twórcy działanie instynktowne, skojarzeniowe. Niepewność, uznana za siłę, wyswobadza z konieczności nadawania wzniosłych znaczeń, nadmiernej kontroli procesu twórczego i nadaje pracy ton zabawy.

tytuł pracy uzupełniającej
Materializujący punkt załamania
 
Dnia 20 lipca 2016 roku o godzinie 15:13 odkopałam w okolicach Chojny kamień z granitu sztokholmskiego. Ważył 16,6 kg. Jest on typowym reprezentantem eratyków przetransportowanych przez lądolód skandynawski w okresie zlodowacenia północnopolskiego 15 tys. lat temu. Było to ostatnie zlodowacenie na terenie Polski. To tu żyję od urodzenia. Z kolei kamień, który prawdopodobnie ma około 1,5 mld lat był tu zaledwie chwilę, zważywszy na jego wiek. Wykopując go, w miejscu jego dotychczasowego pobytu (współrzędne geograficzne - 52.953250, 14.405306) zakopałam świadka w postaci cegły z wyrytym krzyżem. W okolicach Sztokholmu, skąd pochodził, jest archipelag małych, granitowych wysp, postanowiłam więc zawieźć go na matczyną ziemię. Po pięciu dniach, wyruszyłam w podróż do Szwecji wraz z kamieniem. W dniu 28 lipca 2016 roku o godzinie 10:49:49 kamień spoczął w morzu wśród kamiennego archipelagu (współrzędne geograficzne - 58.96935, 18.11969).

tytuł pracy teoretycznej
Rewolucja i regres

zamknij