# Kinga Dalska

tytuł pracy licencjackiej
Układ Naczyniowy
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni artystycznej
Polana
PRACA LICENCJACKA

# Kinga Dalska

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. KAMIL KUSKOWSKI
promotor aneksu:
dr ALEKSANDRA SKA KNAFLEWSKA
recenzent:
dr DANUTA DĄBROWSKA
promotor pracy teoretycznej:
dr MIKOŁAJ IWAŃSKI
 
 
tytuł pracy licencjackiej
Układ Naczyniowy
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni artystycznej
Polana
 
Ideą pracy jest transpozycja procesów układu naczyniowegow ciele człowieka na systemem relacji społecznych.
Tak jak pierwszy stanowi sieć dróg dla poruszających się substancji transportowanych między różnymi, często bardzo odległymi organami, drugi tworzy zewnętrzne środowisko, organiczną jednię splątaną siecią relacji.
Praca składa się z prostego drewnianego stołu jako symbolicznego obrazu kontaktów międzyludzkich.Ustawiono na nim potłuczone i znów sklejone w nieoczywisty sposób naczynia oraz połączone przewodami elektrycznymi głośniki z wydobywającymi się z nich dźwiękami szczątków informacji.
Polana to niezwykle znaczące miejsce w obrębie lasu.To miejsce otwarte, w którym spotykają się wszystkie istoty żyjące dziko.
To również miejsce pierwotnych obrzędów i rytuałów.Wedle słów Clarissy Pinkoli Esté, - „jeśli chcemy się pojednać z naszą dziką naturą, powinniśmy nauczyć się rozumieć opowieści od wewnątrz, tak jakbyśmy byli w nich, a nie tak, jakby działy się on poza nami”.
Drewniana podłoga zbita ze starych desek kryje pod spodem norę. Rozłożone na podłodze kości odlane z gipsu, to obiekty silne znaczeniowo, wykorzystane w video do wydobywania dźwięków, przywołania pierwotnej mądrości.
Projekcję można obejrzeć pod podłogą na małym telewizorze kineskopowym.
zamknij