# Klaudia Jaskulska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Projekt Mętno.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Tusz.
tytuł pracy teoretycznej:
Artysta wobec kapitału społecznego.
PRACA LICENCJACKA

# Klaudia Jaskulska

Promotor:
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor:
dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. nadzw.
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Projekt Mętno.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Tusz.
tytuł pracy teoretycznej:
Artysta wobec kapitału społecznego.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

"Projekt Mętno" to projekt zaangażowany społecznie, który został zrealizowany z byłymi sąsiadami Klaudii Jaskulskiej i składający się z kilku części. Pierwszą z nich jest dokument, który przedstawia codzienność mieszkańców, ich spojrzenie na miejsce ich życia oraz na relacje międzyludzkie. Drugą częścią była projekcja dokumentu na dawnym domu Jaskulskiej, na którą zostali zaproszeni wszyscy mieszkańcy Mętna. Ostatnią częścią projektu jest album zdjęć wykonanych przez mieszkańców Mętna, przedstawiający specyficzną atmosferę panującą na wsi.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca pt.: "Tusz" składa się z 5 rysunków oraz projekcji filmu, będącego dokumentacją procesu powstawania rysunków, które zostały zrealizowane z zasłoniętymi opaską oczami w 5 miejscach zapamiętanych przez Klaudię Jaskulską z dzieciństwa.
Poprzez proces realizacji pracy autorka zaakceptowała fakt, że nigdy nie będzie usatysfakcjonowana jakością swoich rysunków, ponieważ mogą one służyć jej inaczej – jako forma autoterapii, przyczyniająca się do lepszego poznania samej siebie.
zamknij