# Maciej Mizgalski

tytuł pracy licencjackiej
Higiena Pamięci
PRACA LICENCJACKA

# Maciej Mizgalski

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. AGATA MICHOWSKA, prof. ndzw.
promotor aneksu:
prof. dr hab. WOJCIECH ŁAZARCZYK
recenzent:
dr DANUTA DĄBROWSKA
promotor pracy teoretycznej:
dr MIKOŁAJ IWAŃSKI
 
 
tytuł pracy licencjackiej
Higiena Pamięci
 
 
Nawiązując przewrotnie do myśli Antoniego Słonimskiego: zapominanie jest higieną mózgu, trzema projekcjami video, dwiema audycjami, obiektem i instalacją przestrzenną odtwarzam historię swojej rozłączonej przez los rodziny.
Hipnotyczne dźwięki dziecięcego przedmiotu przywołują indywidualną pamięć o wrogach wojennych, której śladem staje się zrekonstruowana zabawka podarowana pierwotnie przez niemieckiego żołnierza polskiej dziewczynce, a także traumę niezależnej i nieuświadomionej repatriacji obojga pradziadków do powojennego Szczecina, rozpoczynającej dwie niezależne drogi życiowe zobrazowane fragmentem przemierzanej przez nich samotnie codziennej trasy.
Praca Higiena Pamięci składa się z trzech projekcji wideo, obiektu z drewna, dwóch projekcji audio oraz aneksu w postaci instalacji w skład której wchodzą płyty chodnikowe, woski mapa.
zamknij