# Marcin Korneluk

tytuł pracy kierunkowej
Piękno i Bestia - Portret dotknięty Photoshopem
tytuł pracy uzupełniającej
Aspiracja
tytuł pracy pisemnej
Piękno i Bestia - czyli o wpływie programów do obróbki graficznej na pojmowanie pojęcia piękna
PRACA LICENCJACKA

# Marcin Korneluk

promotor pracowni kierunkowej
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
recenzent
dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
 
 
tytuł pracy kierunkowej
Piękno i Bestia - Portret dotknięty Photoshopem

„Piękno i Bestia – Portret dotknięty Photoshopem” to seria zdjęć wykonana parami. Kolorowe zdjęcie zostało zrealizowane pod dyktando osoby fotografowanej z użyciem programu do obróbki graficznej, ze szczególnym uwzględnieniem poprawek w Photoshopie. Osoba fotografowana w pełni decydowała o swoim wyglądzie, scenerii, zakresie poprawek i retuszu. Fotografia przedstawia zatem wizerunek jaki wydaje się osobie fotografowanej najbardziej atrakcyjnym. Drugie zdjęcie to portret czarno-biały, wykonany według kanonu piękna uważanego przez fotografa za odpowiedni do przedstawienia osoby fotografowanej. Zdjęcie to nie było poddane obróbce photoshopowej, a jedynie korekcie tonalnej, kontrastu czy nasycenia. Celem pracy było poszukiwanie tego, jak bardzo programy do obróbki graficznej wpływają na nasze postrzeganie piękna oraz zbadanie do jakiego stopnia jesteśmy podatni na chęć upodobnienia się do wizerunku propagowanego przez media, reklamy wielkopowierzchniowe, czy kolorowe pisma.

tytuł pracy uzupełniającej
Aspiracja
 
„Aspiracja” - to seria 3 obiektów wykonanych ze stali. Krzesło, Sztaluga oraz Tuba na obraz. Obiekty te są przejawem schizofrenii hipotetycznego artysty, jest w nich niemożność użycia (spełnienia twórczego), która może być celowa - niepewne siebie JA konstruuje je w ten sposób, aby usprawiedliwić nadchodzącą porażkę. 
Sztaluga przygotowana do tworzenia na niej prac o gigantycznych rozmiarach jest narzędziem do spełnienia wybujałego Ego twórcy. Krzesło jest rodzajem projekcji i zaklinania przyszłości z perspektywami na sukces, czyli brak komfortu.  Tuba, ciężki symbol opakowania do przechowywania i transportu skończonego dzieła, przez swój ciężar dopełnia absurdalnego obrazu całości. Obiekty odnoszą się do zarówno do samej kreacji, jak i miejsca artysty w społeczeństwie.
 
tytuł pracy pisemnej
Piękno i Bestia - czyli o wpływie programów do obróbki graficznej na pojmowanie pojęcia piękna
zamknij