# Marcin Papis

tytuł pracy kierunkowej kierunkowej:
Błędne koło
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Projekt fontu: "Pan Cinek"
tytuł pracy pisemnej:
Specyfika pracy oraz charakterystyka czynników kształtujących kariary i postawy pracowników w polu sztuki współczesnej w polsce.
PRACA MAGISTERSKA

# Marcin Papis

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Zbigniew Taszycki prof. nadzw.
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. Waldemar Wojciechowski prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej:
dr Mikołaj Iwański
recenzent:
dr Katarzyna Szeszycka
 


tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Błędne koło
 
Praca dyplomowa jak i jej tytuł “BŁĘDNE KOŁO” należy czytać wielowymiarowo. Podstawową jej treścią jest negacja reguł decydujących o tym, kto odnosi sukces w świecie sztuki współczesnej- biorąc pod uwagę, że sama możliwość zajmowania się sztuką po ukończeniu wyższej uczelni artystycznej jest owym sukcesem. Sytuacja ta jest patowa i bez wyjścia, wciąż zataczając krąg. Błędny ponieważ wyklucza 99% absolwentów wydziałów artystycznych. Mechanizm koła jest opisany w pracy pisemnej. Druga warstwa jest bardziej osobista . Farba nabita do gaśnicy, którą wykonałem na białej ścianie galerii napis FUCK ,pochodzi z wagonu pomalowanego przeze mnie przed wielu laty. Przez 18 lat, “FUCK” był moim tagiem w świecie graffiti, który był umieszczony również na tym starym wagonie. Pchany chęcią rozwoju zacząłem studia artystyczne odcinając się od przeszłości i doświadczenia związanego z graffiti i street artem, w którym o pozycji w rankingu nie mówi ilość odwiedzonych wernisaży a ilość i jakość prac na ulicach i wagonach. Ostatni rok studiów ukazał mi świat sztuki daleki od ideału, który miałem wchodząc do niego. Kuszony możliwością pracy podejmowałem się rzeczy ponad siły, zapominając o sobie poświęcałem czas ,.sen i umiejętności, w zamian zyskując kilku wrogów. Powstały dysonans i poczucie wykorzystania skupiło całe moje doświadczenie ze streetu by podziękować za współpracę. Farba zdarta z wagonu ,za pomocą reakcji chemicznej znów stała się płynna. Cały napis FUCK wypełnił zbiornik gaśnicy, narzędzia malarskiego używanego ze względu na pole rażenia farbą. Nabita FUCKiem gaśnica jako całe moje doświadczenie z którego obficie korzystała akdemia , stała się mym ukłonem i podziękowaniem wycelowanym w akademickie centrum sztuki -galerie ZONA. Tym gestem zakończyłem studia.

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Projekt fontu: „Pan Cinek”
 
Tematem pracy było opracowanie autorskiego fontu, opartego na odręcznie nakreślonych literach o charakterze tagów. Podstawą pracy były litery kreślone bardzo grubym flamastrem na papierze; kolejne wersje wybranych liter przetwarzane były w kopiach na kalce kreślarskiej. Wybrane litery na kalkach były następnie skanowane i przetwarzane z grafiki rastrowej na grafikę wektorową. Po etapie dopasowywania elementów liter (ujednolicenie grubości elementów, proporcji poszczególnych liter, powtarzalności glifów etc.) kolejna korekta dotyczyła sprawdzenia przystawania liter dla poszczególnych par kerningowych w zakładanym dukcie pisma. Ostatecznym sprawdzianem dla projektu kroju było przygotowanie go w postaci funkcjonalnego fontu „Pan Cinek” w formacie odt. Fontowi towarzyszyły cztery typograficzne plakaty „Font Pan Cinek", wykonane z wykorzystaniem fontu.

tytuł pracy pisemnej:
Specyfika pracy oraz charakterystyka czynników kształtujących kariary i postawy pracowników w polu sztuki współczesnej w polsce.
 
 
 
zamknij