# Marcin Papis

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Sejf
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Identyfikacja wizualna wystawy dyplomowej.
tytuł pracy teoretycznej:
Graffiti jako odzyskiwanie przestrzeni publicznej.
PRACA LICENCJACKA

# Marcin Papis

Promotor:
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
Promotor:
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Mikołaj Iwański
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Sejf
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Identyfikacja wizualna wystawy dyplomowej.
tytuł pracy teoretycznej:
Graffiti jako odzyskiwanie przestrzeni publicznej.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Praca Marcina Papisa pt.: "Sejf" to instalacja odtworzeniowa wykonana w technice "trompe-l'œil" w pomieszczeniu Pałacu pod Globusem, w którym kiedyś znajdował się sejf.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Celem pracy Marcina Papisa pt.: "Identyfikacja wizualna wystawy dyplomowej" było ukazanie świadomego procesu projektowania. Pierwsza część dotyczyła zaprojektowania trzech logotypów dla realizacji dyplomu kierunkowego, składającego się w fazie pomysłu z trzech elementów. Następnie powstały plakaty informacyjne i małe formy graficzne wykonane w postaci wlepek rozklejonych w centrum miasta.
zamknij