# Mariusz Samól

tytuł pracy licencjackiej
Bez Tytułu
PRACA LICENCJACKA

# Mariusz Samól

promotor
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
recenzen
dr Bartłomiej Otocki
 
 
tytuł pracy licencjackiej
Bez Tytułu
 
 
Od początku tematem moich poszukiwań była woda od wieków znajdująca się
w kręgu zainteresowań filozofów. Jednym z pierwszych myślicieli zajmujących sięwodą był Tales z Miletu, który ujmował ją jako arche, zasadę kierującą światem,począteki źródło rzeczy: "Wszystko jest z wody, z wody powstało i z wody się składa".
Woda pojawia się w większości wierzeń, jest też używana do rytualnego obmywaniaz grzechu u chrześcijan, muzułmanów i buddystów, ponieważ czystość rytualna jest najważniejszym wymogiem prawie we wszystkich systemach religijnych świata.W różnych rejonach świata pojawia się również opowieść o wodzie, która pochłonęła ludzkość – o potopie. Wątek ten pojawia się już w przekazach sumeryjskich, a dokładniew poemacie Enuma elisz, który opowiada, jak bogowie rozczarowani niedoskonałościąludzi postanowili zniszczyć ziemię i ocalić posłusznego ich prawom króla Ziusiudrę.W tej opowieści, jak i w innych potop jest końcem starego i początkiem nowego świata.
Wspomniane odniesienia wykraczają poza fizyczny i biologiczny aspekt wody i stanowiły inspirację dla moich artystycznych poszukiwań, postanowiłem bowiem spróbować odzwierciedlić różne filozofie, wierzenia i przekazy w moich własnych doświadczeniachi przeżyciach związanych z wodą.
Poprzez to działanie chciałem uczasowić interpretację doświadczeń związanychz obecnością wody zarówno w duchowym, jak i cielesnym obszarze życia.

WATER BODIES / instalacja
Instalacja WATER BODIES jest oparta o rzutnik foliogramów wyświetlający obraz otwartych ust. Na obrazie leżącym na rzutniku zostało ustawione naczynie z wodą, w którym pływają drobne żyjątka wodne, larwy komarów, dafnie - których obraz jest rzutowany cyfrowo. Projekcja z rzutnika cyfrowego nakłada się na obraz z foliogramu na ścianie.W efekcie widzimy na niej kształt otwartych ust z drgającą wodą w środku, a w tle wideoz poruszającymi się owadami wodnymi w dużych zbliżeniach.
 
BUBBLE / wideo
Na obrazie wideo BUBBLE widać twarz wciskaną strumieniem wody pod powierzchnię,co odnosi się do spotkania z czymś mocnym, nieustępliwym i żywiołowym, do siły, którajest poza mną, która przeze mnie przenika, od której nie da się uciec. Ta siła jest jednocześnie czymś konkretnym i nieokreślonym, przejawiającym się w stanach duchai w sytuacjach zewnętrznych. Nie ma momentu wytchnienia, oddechu, cały czas jestempod strumieniem, który uderzając we mnie stwarza czasem wrażenie, jakby chmura wodna wydobywała się z wnętrza głowy i buzowała na zewnątrz. To burza, która trwa bezustanniei nieustępliwie.

OBIEG ZAMKNIĘTY / wideo
Praca OBIEG ZAMKNIĘTY składa się z dwóch obrazów wideo.
Na pierwszym obrazie wideo widzimy kobietę i mężczyznę, którzy stoją naprzeciw siebiei wypluwają w swoją stronę wodę. Nie widać momentu nabierania wody w usta, jedynie przerywany od czasu do czasu strumień, który łączy się w środku kadru.
Na drugim obrazie wideo oglądamy ludzkie stopy stojące na gołej ziemi, wśród kępek trawyi śpiewu ptaków, obok których zaczyna się lać woda. Nie widzimy źródła, więc wydawać się może, że jest to mocz oddawany przez osobę, której stopy widzimy. Kiedy projekcja się kończy, z prawej strony kadru pojawia się portret młodej kobiety na tle błękitnego nieba, która nabiera wodę w usta i ją wypluwa.
zamknij