# Marta Knaflewska

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Fear of Revelation
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Fear of Revelation
tytuł pracy pisemnej:
Audiowizualność, rola ciała na przykładzie działań grupy Romea Castelluciego oraz Societas Raffaello Sanzio
PRACA LICENCJACKA

# Marta Knaflewska

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor z wybranej pracowni:
dr hab.Zbigniew Taszycki
promotor pracy pisemnej:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Łukasz Jastrubczak
 


tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Fear of Revelation
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Fear of Revelation

( Praca była wielopoziomowa, dlatego realizowałam ją jako całość w dwóch pracowniach jednocześnie)

Fear of Revelation
Na obronę dyplomową został wyprodukowany spektakl.
W spektaklu integrują się dwie sfery. Pierwsza z nich to obszar szkolnej sali gimnastycznej, (jesteśmy wówczas uczestnikami apelu szkolnego) - staje się ona metaforą opresyjnego systemu, który ma za zadanie wyznaczyć “innego”. Drugi obszar to sfera duchowa.
Te dwa światy spaja ze sobą obiekt - słup. Jest on w swojej początkowej fazie masztem, na który wzniesiony zostaje sztandar, następnie staje się słupem skazańca a w ostatniej fazie to punkt Axis Mundi.
Wyznaczenie pola oraz wykonanie rytuału ma doprowadzić do kontaktu z trzema duchami przodków.
Scena jest miejscem sacrum, wyraźnie oddzielona od profanum, na którym umieszczona jest publiczność.

Reżyseria, aranżacja przestrzeni, scenografia, muzyka: Marta Knaflewska
Występują: Marta Krysińska, Oliwia Siemianowicz, Antonina Babczyszyn, Małgorzata
Michałowska, Bożna Wydrowska, Marta Knaflewska
Taniec: Bożna Wydrowska
Kostiumy: Artur Cincio
Dokumentacja: Grażyna Monika Olewska, Patrycja Kuracińska
Utwory cytowane:
Purcell - When I laid on earth
Nine Inch Nails - Even Deeper
 
tytuł pracy pisemnej:
Audiowizualność, rola ciała na przykładzie działań grupy Romea Castelluciego oraz Societas Raffaello Sanzio
zamknij