# Marta Pilewska

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Obraz rewolucji
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Język nienawiści
tytuł pracy pisemnej:
Obraz rewolucji w sztuce
PRACA LICENCJACKA

# Marta Pilewska

promotor z pracowni kierunkowej:
dr hab. Zbigniew Romańczuk
promotor z wybranej pracowni:
dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska
promotor pracy pisemnej:
dr Szymon Piotr Kubiak
recenzent:
dr Wojciech Dada
 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
Obraz rewolucji

Założeniem dyplomowej pracy kierunkowej jest idea bezkrwawej (kolorowej) rewolucji. Zbudowanie idei i świadomości malarskiej w oparciu o abstrakcję geometryczną, przestrzeń miast i kolor. Praca przedstawia siłę nienawiści. Złe rzeczy zawsze niosą za sobą szereg konsekwencji co obrazować ma per formatywna praca efektu domina.
 
 
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
Język nienawiści

tytuł pracy pisemnej:
Obraz rewolucji w sztuce 
zamknij