# Michał Bączyński

tytuł pracy kierunkowej
Monuments of Szczecin
tytuł pracy uzupełniającej
Praca z ludźmi
tytuł pracy pisemnej
Moralność i rola artysty, sztuka w przestrzeni publicznej
PRACA LICENCJACKA

# Michał Bączyński

promotor pracowni kierunkowej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr hab. Zbigniew Taszycki, prof. nadzw.
promotor pracy pisemnej
dr Mikołaj Iwański
recenzent
dr Agnieszka Grodzińska
 
 
tytuł pracy kierunkowej
Monuments of Szczecin

Inspiracją do projektu stał się esej Roberta Smithsona A Tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, 1967 zapowiadający nowe tendencje świata sztuki, obejmujące odejście od instytucjonalizmu i obranie kierunku miasta rozumianego jako nieprzerwana wystawa.  Projekt zawiera serię fotografii wybranych miejsc (sites) będącymi formami reprezentacji miasta i jego tożsamości poprzemysłowej. Analogia miejsc i specyfika łącząca po ponad pięćdziesięciu latach od wyprawy R. Smithsona Passaic i Passaic River z poprzemysłowym Szczecinem i rzeką Odrą stała się bodźcem do odnalezienia i stworzenia własnych pomników. Ruiny i monumenty określają tożsamość miast Passaic i Szczecin, gromadząc w sobie obrazy i przestrzenie miejskie. Przemawiają one do nas poprzez swoją reprezentację zdarzeń, które miały wpływ na ich aktualny kształt. W pewnym sensie, zgodnie z teorią Smithsona, przyszłość obiektów nie istnieje, nie materializuje się w pamięci. Mamy więc pomniki przeszłości istniejące tu i teraz, które poddane są procesowi twórczemu. Posługując się proroczymi przewidywaniami artysty projekt zawiera współczesne, bliskie naszym czasom medium video będące kolejną próbą uchwycenia czasu.
Projekt składa się z mapy negatywowej miasta Passaic Roberta Smithsona, mapy Szczecina ukazującej miejsca pomników nad rzeką Odrą, instalacji fotograficznej monumentów, a także filmu z wybranych lokalizacji pomników.

tytuł pracy uzupełniającej 
Praca z ludźmi

Realizacja „Praca z ludźmi” jest wynikiem obecności, chęci uczestnictwa i sprowokowania sytuacji z grupą społeczną byłych Stoczniowców w jednym ze Szczecińskich barów z piwem. Dzięki zaufaniu i szczerej obecności udało się stworzyć wspólne projekty. Przedsięwzięcie miało formę realizacji poszczególnych etapów, które wynikały z coraz śmielszych propozycji wspólnego działania. Zaczynając od zdjęć z ukrycia, poprzez sesję zdjęciową zorganizowaną w lokalu, czy zmiany aranżacyjne we wnętrzu baru, a na wspólnych pomysłach dotyczących tożsamości miejsca zwanego „Białym Domkiem” kończąc.
Projekt składa się z dwóch kilkumetrowych szablonów, tablicy ze zdjęciami na piance i projekcji czterech filmów video (pętla 1 minuta).
 
tytuł pracy pisemnej
Moralność i rola artysty, sztuka w przestrzeni publicznej
zamknij