# Michał Dobrucki

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
​i/eye = ja/jaja
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:​
i/eye = ja/jaja
tytuł pracy pisemnej:
​Voyeuryzm w sztuce
PRACA MAGISTERSKA

# Michał Dobrucki

promotor pracy kierunkowej:
​dr hab. prof. Kamil Kuskowski
promotor z wybranej pracowni:
​dr hab. prof. Wojciech Łazarczyk
promotor pracy pisemnej:​
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
​dr Małgorzata Szymankiewicz
 
 
 

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
​i/eye = ja/jaja
 
Praca dotyczy voyeuryzmu - wzroku jako przedłużenia pożądania, obrazu jako obietnicy spełnienia. Składa się z trzech elementów. Praca video nawiązująca do mitu o Ikarze, który chęć objęcia wszystkiego wzrokiem przypłacił życiem.
Animacja 3D nawiązująca do ostatniej pracy Marcela Duchampa ​Étant donnés​. To enigmatyczne dzieło Duchampa, które powstawało w tajemnicy przez 20 lat opowiada o voyeurystycznej obsesji, na której wyrosła nasza kultura.
Video dokumentacja projektu fotograficznego, który skupia się na figurze podglądacza i samym procesie podglądania. Jest autorską koncepcją dokumentacji performansu.
 

tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:​
i/eye = ja/jaja
 

tytuł pracy pisemnej:
​Voyeuryzm w sztuce
zamknij