# Michał Urban

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Podróż.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Kolaże.
tytuł pracy teoretycznej:
Motyw podróży w Beat Generation.
PRACA LICENCJACKA

# Michał Urban

Promotor:
dr Zofia Wollny
Promotor:
dr hab. Bartłomiej Otocki, prof. nadzw.
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Agnieszka Grodzińska
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Podróż.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Kolaże.
tytuł pracy teoretycznej:
Motyw podróży w Beat Generation.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Praca dyplomowa Michała Urbana pt.: "Podróż" składa się z trzech części. Pierwszą z nich jest wideo, w którym historia przedstawiona została za pomocą slajdów pochodzących z domowego archiwum. Fabuła jest ma charakter fikcjonalny i dotyczy wydarzeń z życia młodego człowieka, który wyruszył w podróż. Drugą część stanowią przedmioty zamknięte w pleksi, które poprzez formę ekspozycji mają przypominać wystawę muzealną. Są to listy, które bohater wideo otrzymywał od bliskich w trakcie swojej podróży, mapa, z której często korzystał oraz część slajdów zrobionych podczas wyprawy. Trzecia część to zaaranżowana przestrzeń prywatna bohatera, składająca się ze stolika, na którym leżą niedokończone listy, otwartych kopert, książeczki walutowej, słowników, notatek, a także pamiątek i innych przedmiotów, które służyły bohaterowi podczas podróży.
Cała praca jest oparta na ,,prawdopodobieństwie”, które nie daje nam pewności, co jest fikcją, a co prawdą.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca Michała Urbana pt.: "Kolaże" składa się z czterech kolaży utrzymanych w jednej stylistyce i przedstawiających wyrywki różnych sytuacji. Jest to świat wykreowany, w którym czas stanął w miejscu.
zamknij