# Natalia Janus-Malewska

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Królestwo.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
- 9
tytuł pracy teoretycznej:
Czy śmierć jest zwierzęciem?
PRACA LICENCJACKA

# Natalia Janus-Malewska

Promotor:
dr hab. Agata Michowska, prof. nadzw.
Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr Mikołaj Iwański
Recenzent:
dr Joanna Szczepanik
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Królestwo.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
- 9
tytuł pracy teoretycznej:
Czy śmierć jest zwierzęciem?
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

"Królestwo" oparte jest na kluczowej dla naszego istnienia opozycji: człowiek - nieczłowiek, ciało - dusza, kultura - natura. Te zakorzenione w animistycznej prehistorii elementy jednego kontinuum zostały rozbite dla ustanowienia określonego porządku społecznego i religijnego, które istocie ludzkiej przypisuje nadrzędną pozycję. Pojawiająca się w pracy figura potężnego monstrum - pasożyta zespolonego z ludzkim ciałem - nabiera nowego sensu w kontekście litanii, w której imiona wszystkich świętych zostają zastąpione łacińskimi nazwami zwierząt, wymienianymi w hierarchicznym porządku. "Królestwo" nie jest profanacją chrześcijańskiej tradycji, lecz afirmacją symbiotycznej natury, w której sacrum i profanum tworzą na powrót harmonijną jedność.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca "-9" zbudowana jest wokół idei pomniejszania figury ludzkiej, utrwalonej ostatecznie w 11- centymetrowym, ołowianym odlewie. Kolejne stadia procesu, opartego na wykorzystaniu fizycznych właściwości materiału rzeźbiarskiego, przyjmują formę projekcji opartej na dziewięciu widmowych wcieleniach, które w przeciwieństwie do swej materialnej reprezentacji zachowują tę samą, niezmienną skalę.
zamknij