# Olga Aleszkiewcz

tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
"Language Ego"
tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
"Bov itosan simotla hemonet!- Niech żyje
społeczeństwo obywatelskie!"
tytuł pracy pisemnej:
Języki artystyczne w literaturze i filmie.
PRACA LICENCJACKA

# Olga Aleszkiewcz

promotor z pracowni kierunkowej:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
promotor z wybranej pracowni multimedialnej:
dr hab. Agata Zbylut
promotor pracy pisemnej:
dr Małgorzata Kaźmierczak
recenzent:
dr Wojciech Dada

 
 
 
tytuł pracy dyplomowej kierunkowej:
"Language Ego"
 

krótki kilkuzdaniowy opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Dzieci w wieku 6-9 lat zostały poproszone o narysowanie drogi. Rysunki te zostałynastępnie przeze mnie zmodyfikowane: odjęłam kolory, przez co fragmenty dróg zanikły. Na wydrukowanych pracach domalowałam własną drogę dodając proste kolory, takie których używają dzieci na początku edukacji plastycznej. Do każdego rysunku zostało dołączone określenie stosowane w nauczaniu języka obcego u dzieci, w tym przypadku języka angielskiego.


tytuł pracy zrealizowanej w wybranej pracowni:
"Bov itosan simotla hemonet!- Niech żyje
społeczeństwo obywatelskie!"
 

Praca została wykonana w języku svirra - jest to język, który stworzyłam w zeszłym roku. Pierwsza część dyplomu to broszura, w której skład wchodzą strony z podręcznika do języka svirra. Na każdej stronie przedstawiona jest inna scenka, podobna do tych, które można spotkać w różnych podręcznikach do nauki języków obcych dla dzieci. Druga część to strona internetowa, na której przedstawione są zasady języka svirra wraz ze słownikiem. Każdy może zasugerować nowe słowo, którego brakuje w języku svirra, dzięki czemu język może się rozwijać.

 

tytuł pracy pisemnej:
Języki artystyczne w literaturze i filmie.

 

 
zamknij