# Olga Baszuro

tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Ibidem.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Ibidem.
tytuł pracy teoretycznej:
Rola i miejsce społeczno-polityczne artysty w kulturze europejskiej na podstawie analizy wybranych zjawisk historycznych.
PRACA LICENCJACKA

# Olga Baszuro

Promotor:
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
Promotor:
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
Promotor:
dr Aleksandra Łukaszewicz-Alcaraz
Recenzent:
dr Szymon Piotr Kubiak
 
 
tytuł pracy/pracownia kierunkowa:
Ibidem.
tytuł pracy/pracownia artystyczna:
Ibidem.
tytuł pracy teoretycznej:
Rola i miejsce społeczno-polityczne artysty w kulturze europejskiej na podstawie analizy wybranych zjawisk historycznych.
 
 
opis koncepcji pracy (z pracowni kierunkowej):

Praca z pracowni kierunkowej Olgi Baszuro pt.: "Ibidem" jest refleksją nad sposobem budowania koncepcji artystycznych. Przyjęła ona formą kolażu złożonego z notatek wizualnych dotyczących poszukiwań koncepcji pracy, które Olga Baszuro robiła przez cały rok. Tego rodzaju obiekt rysunkowy jest specyficzną mapę poznawczą, dzięki której odbiorca może prześledzić krok po kroku bardzo intymny proces twórczy autorki.

opis koncepcji pracy (z wybranej pracowni):

Praca Olgi Baszuro pt.: "Ibidem", stanowiąca uzupełnienie pracy kierunkowej, ma postać instalacji, dzięki której Baszuro odtworzyła charakter swojego pokoju, będącego również częścią procesu twórczego. Instalacja ma charakter tymczasowy, co obrazuje sytuację społeczno-ekonomiczną, w której znajduję się autorka oraz jej rówieśnicy kończący edukację na poziomie wyższym, mający nieustające poczucie niepewności co do dalszego kształtu ich życia.
zamknij