# Paulina Bieniek

tytuł pracy kierunkowej
Między obrazem a słowem
tytuł pracy uzupełniającej
No Picture
PRACA LICENCJACKA

# Paulina Bieniek

Promotor pracowni kierunkowej
dr hab. Zbigniew Romańczuk, prof. nadzw.
Promotor wybranej pracowni uzupełniającej
prof. dr hab. Kamil Kuskowski
Promotor pracy teoretycznej
dr Mikołaj Iwański
Recenzent pracy teoretycznej
dr Mariusz Waras
 
 
praca z pracowni kierunkowej
Między obrazem a słowem 
 
Praca składa się z pięciu obrazów o różnych formatach, przedstawiających konfigurację liter w różnym układzie i barwach. Praca odnosi się do relacji między słowem pisanym-tekstem, a obrazem. Ta relacja sprawia, że granica między formą pisemną, a obrazową zaciera się, tekst jest nieczytelny, jego funkcja przekazu informacji jest nieistotna. Hasła są zainspirowane popularnymi nagłówkami z gazet, które często mają za zadanie przyciągnąć uwagę czytelnika. W pracy sytuacja ta zostaje odwrócona. Nie hasło w formie tekstu zwraca uwagę, a jego forma obrazowa staje się bardziej interesująca od przekazu słownego.
 
 
praca z pracowni uzupełniającej
No Picture
 
Praca nawiązująca do twórczości artysty Kazimierza Malewicza, jest poszukiwaniem możliwości braku obrazu. Lustro które poprzez zaparowanie nie posiada ostrego i przejrzystego obrazu, a obraz jest jedynie odbiciem, nie przedstawieniem rzeczywistym. Obraz ukazuje się wraz ze znikającą parą, pokazując tylko kamerę. Napis „No Picture” objaśnia intencje użycia przetworzonego lustra. 

 
zamknij