# Paulina Dziedzic

tytuł pracy kierunkowej
http://being.net-in.pl/
tytuł pracy uzupełniającej
http://200.net-in.pl
tytuł pracy pisemnej
Cielesność w wirtualnym środowisku
PRACA LICENCJACKA

# Paulina Dziedzic

promotor pracowni kierunkowej
dr hab. Waldemar Wojciechowski, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
dr Aleksandra (Ska) Knaflewska
promotor pracy pisemnej
dr Aleksandra Łukaszewicz Alcaraz
recenzent
dr hab. Danuta Dąbrowska Wojciechowska, prof. nadzw.
 
 
tytuł pracy kierunkowej
http://being.net-in.pl/

Projekt http://being.net-in.pl/ to system wykorzystujący zasady automatu komórkowego. Jest to gra przeglądarkowa typu „zero player game”, czyli po wprowadzeniu danych wejściowych pozostawiamy ją samą sobie. Polega na zainicjowaniu komórek-matek i obserwacji ich ewolucji zgodnie z ustalonymi z góry zasadami w środowisku cyfrowym. Celem projektu jest próba zrozumienia świata cyfrowego poprzez stworzenie „życia” w jego środowisku.
 
tytuł pracy uzupełniającej
http://200.net-in.pl

Projekt http://200.net-in.pl stanowi wydzieloną przestrzeń w strukturze Internetu, która w swoim wymiarze pomija usługę zorientowaną na człowieka. Projekt zaprzecza teorii, w której człowiek jest centrum wszechświata. Jest to przestrzeń stworzona wyłącznie do konwersacji na poziomie bot-to-bot (klient-serwer). Strona nie posiada reklam ani żadnej informacji, która mogłaby posłużyć człowiekowi. Celem projektu jest zainicjowanie rozważań nad stosunkiem człowieka do sztucznej inteligencji. Zakłada on, iż aby móc zacząć spierać się o to czym będzie elektroniczny, samodzielnie myślący byt, należy najpierw ustosunkować się do bardziej podstawowych tworów programowych.
 
tytuł pracy pisemnej
Cielesność w wirtualnym środowisku
zamknij