# Rafał Żarski

tytuł pracy kierunkowej
System projektowy w sztuce
tytuł pracy uzupełniającej
Konstrukcja różnych możliwości
tytuł pracy teoretycznej
Społeczeństwo i sztuka systemu projektowego
PRACA MAGISTERSKA

# Rafał Żarski

promotor pracowni kierunkowej
dr hab. Łukasz Skąpski, prof. nadzw.
promotor wybranej pracowni artystycznej
prof. dr hab. Wojciech Łazarczyk
promotor pracy pisemnej
dr Olga Lewicka
recenzent
dr Wojciech Duda

 
tytuł pracy kierunkowej
System projektowy w sztuce
 
Realizacja jest efektem moich przemyśleń dotyczących pracy twórczej w oparciu o narzędzie projektu. Posiada charakter tymczasowej wystawy, której poszczególne elementy odnoszą się do czterech etapów pracy twórczej takich jak:
 
1. Wymyślanie pracy - „Zrób coś”, wideo 4,23
2. Gromadzenie materiałów/inkubacja danych - „Wszystko co sobie myślałem, teraz wydaję się głupie” - wideo 6,23 - zmontowane z niepotrzebnych materiałów powstałych podczas pracy nad dyplomem.
3. Iluminacja (tzw. moment AHA!) - „Chodzi o system”, Grafika, 3x wydruk na dibondzie – A0, A2, A3.
4. Weryfikacja / refleksja - „I co ci to dało ?„ wideo  8,30
 
Powyższe prace prezentowane są w kontekście niedokończonego montażu wystawy, odnoszącego się do chwilowego i szybkiego charakteru obron dyplomowych, oraz ich statusu jako finalnego produktu edukacji artystycznej. Po dyplomie należy prace wysyłać na konkursy i festiwale, dlatego wydruki, zamiast wisieć na ścianach, pozostawione zostały w opakowaniu, w stanie w jakim odebrane zostały z drukarni.

tytuł pracy uzupełniającej
Konstrukcja różnych możliwości
 
Realizacja składa się z ośmiu ponumerowanych krótkich filmów ( Docelowo 12 ) oraz 12 rysunków będących rodzajem krótkich scenariuszy zarówno powstałych, jak i niepowstałych filmów, oraz z czterech przedmiotów które mają zostać wykorzystane w filmach, które nie zostały jeszcze zrealizowane. Każdy kolejny obraz wideo odnosi się do poprzedniego, głównymi bohaterami każdego z nich są  przedmioty w różnych miejscach. 
 
tytuł pracy teoretycznej
Społeczeństwo i sztuka systemu projektowego 


zamknij